·· Presentació ··
·· Fitxes de jocs ··
·· Links ··
     
   

PEDAGÒGIC | REFORÇ / SUPORT A LA DIVERSITAT | Presentació

  Atès que a totes les classes hi ha alumnes amb interessos i formes d'aprendre diferents i ritmes d'aprenentatges variats, , organitzem els recursos humans de manera que tots els grups disposin del reforç necessari per ajudar als nens i nenes a progressar, atenent a les seves característiques personals.

Dos mestres actuen alhora a l'aula, seguint l'evolució i ajudant els alumnes, quant es treballen continguts prioritaris del seu currículum:

·

Comprensió i expressió escrita.

·

Raonament matemàtic.

·

Resolució de problemes.

·
Treball diversificat: racons, tallers,…

La planificació i el seguiment de les activitats la fan conjuntament els mestres del nivell i el de suport.

  Relació de jocs del centre de recursos (1 diferent per dia)

JOCS
Parvulari
C.Inicial
C.Mitjà
dilluns
1
2
3
dimarts
4
5
6
dimercres
7
8
9
dijous
10
11
12
divendres
13
14
15