·· Presentació ··
  · Festes  
  · Medi ambient  
  · Sortides i colònies  
     
   

PEDAGÒGIC | RELACIÓ AMB L'ENTORN | Medi Ambient

  Promoure actituds respectuoses amb el medi ambient i fomentar la participació activa en la seva conservació i millora és bàsic.

Els nostres alumnes s’impliquen personalment participant en experiències diverses algunes organitzades per institucions del poble:

Jornades de Salut

Realitzem unes jornades de salut i medi ambient on es sensibilitzen els nens sobre temes diversos relacionats amb la cura de la pròpia salut i del medi ambient:

  •  la contaminació
  •  les drogues
  •  l’anorèxia,…

 

Aprofitament energètic

Tallers de reciclatge de paper, d’energies renovables, d’aprofitament de materials de rebuig, ..

 

Gimcanes medio-ambientals a Collserola