·· Presentació ··
  · Festes  
  · Medi ambient  
  · Sortides i colònies  
     
   

PEDAGÒGIC | RELACIÓ AMB L'ENTORN | Presentació

  Cal afavorir que el nen conegui el seu entorn proper tot sentint-se part d’ell i adoptant una postura crítica i constructiva.

Per formar el nen com a ciutadà ha de conèixer com estem organitzats socialment.

Pretenem principalment:
·

Potenciar la capacitat d’interacció entre les persones: el treball en grup classe, inter-classe, la participació en activitats amb altres escoles,…

·

Afavorir l’assemblea de classe, la presa de decisions conjunta, el respecte als altres, la coordinació d’interessos, la realització conjunta de propostes,…

· Conèixer la funció d’algunes institucions properes: l’ajuntament, els serveis públics,..
· Identificar fets que relacionen l’acció de l’home amb el deteriorament del paisatge i implicar-se en accions de millora del medi ambient.