·· Presentació ··
  · Festes  
  · Medi ambient  
  · Sortides i colònies  
     
   

PEDAGÒGIC | RELACIÓ AMB L'ENTORN | Sortides i Colònies

…les coses que es veuen i es palpen no s’obliden mai més.
… era més profitós un dia fora que molts dies d’estudi a l’aula.

Angeleta Ferrer i Sensat. Mestra

  Les sortides fora de l’aula són dins el currículum dels nostres alumnes “les aules fora de l’escola”.

Les persones aprenem a través de les pròpies accions i en contacte directe amb la realitat. Viure col·lectivament experiències de qualitat fora de l’escola és un dels recursos didàctics que possibilita aprendre a l’entorn i de l’entorn.

Considerem molt útil per a la construcció de coneixements organitzar sortides:
·

com a punt de partida en presentar un nou tema ja que l’experiència viscuda pot ajudar a millorar el grau de motivació quan l’alumne ha d’aprendre un coneixement nou

· per confirmar o reforçar un coneixement ja que l’ajudarà a adequar, resituar o practicar allò que ha après

 

DARRERES

SORTIDES