Activitats
A P3 HEM TREBALLAT LA CARA

HEM OBSERVAT COM SÓN LES CARES I N'HEM DIBUIXAT UNA

TOTS HEM ENGANXAT ELS ULLS, EL NAS , UNA ORELLA I LA BOCA EN LA CARA QUE HI HAVIA EN UNA FITXA

A INFORMÀTICA HEM JUGAT A COMPLETAR CARES DE MOLTS PERSONATGES

HEM INTENTAT EXPRESSAR EMOCIONS SENSE PARLAR, AMB LA CARA

ENS VOLEU VEURE?
     
     

ENDEVINEU

QUINA EMOCIÓ

CORRESPONT A

CADA IMATGE

 
     
     

SORPRESOS

TRISTOS

ALEGRES

ENFADATS

 
     
     

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista