Enquesta
   
   
Qüestionari sobre la pàgina web de Les Escoles
Com us dieu?
Sou membre de la comunitat educativa de Les Escoles de Gurb?

Pare/ mare Alumne Familiar proper Mestre/a

Personal no docent Altres

La informació que transmetem és suficient?
Si No
Us ha agradat navegar per la nostra pàgina ?
Si No
Si teniu algun suggeriment referent al format, informació, possibles errors o altres parts de la pàgina us agrairíem que ens ho fessiu arribar.

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista