Activitats
  
El Bibliobus
Ja fa anys que el Servei de Biblioteques organitza un programa de foment de la lectura a les poblacions amb servei de bibliobús, programa al qual es van afegint noves poblacions a mesura que més bibliobusos entren en funcionament. Des del principi el programa s'ha adreçat prioritàriament als infants i s'ha comptat sempre amb la col·laboració de les escoles de les poblacions a les quals serveix el bibliobús, tot i que es tracta d'actuacions on hi poden participar els adults.
El programa sempre ha procurat anar en la línia de la dinamització de la lectura que es fa a la resta de biblioteques de la Xarxa, així com diversificar al màxim les propostes a fi d'ampliar els horitzons als infants a qui van adreçades. També es pretén donar centres d'interés que després les escoles puguin explotar si els consideren interessants.
Des de l'any 1995 en què va començar el programa, s'han organitzat múltiples i variades campanyes de dinamització al voltant dels següents temes: narració de contes, teatre, pallassos, titelles, espectacle d'ombres xineses, música, poesia, el món mediterrani i el món de l'Amèrica Llatina.
Aquest curs hem pogut assistir a una obra de teatre titulada: "El dau de la sort"
Informació extreta de la pàgina del Bibliobus.
  
  
  
  

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista