NOTÍCIES

ESCOLA

PROJECTES

EQUIPS EDUCATIUS

BLOCS

ON ESTEM?

Tw @santvimollet

 

i0

 

 

 

 

L’escola Sant Vicenç va començar a funcionar el curs 1978-1979 en un mòdul prefabricat (edifici vell) als afores de Mollet en un espai envoltat d’horts i cultius de cereals. Aleshores es funcionava com una agrupació d’aules on cada mestre anava al seu aire.

 

Des de molt aviat el professorat va posar les bases per a la formació d’una escola. En aquesta nova fase es va iniciar una trajecte de recerca de qualitat pedagògica amb el català a l’escola com a pedra angular. La recerca d’un edifici en condicions va apropar les famílies del centre a una dinàmica de participació i debat amb el professorat que va donar els seus fruits: escola nova i la creació d’un sistema cooperatiu per resoldre de manera econòmica l’accés als recursos educatius i el material escolar.

 

L’any 1991 l’escola va rebre un dels premis Baldiri Reixac. Més endavant es va sistematitzar el treball pedagògic col·laboratiu.

 

El curs 2003–2004, es va fer la celebració del 25è aniversari de l’escola. Va ser un exponent de les bones pràctiques educatives i de la capacitat del professorat i les famílies per portar a terme importants projectes col·lectius.

 

Els cursos 2013-2014 i 2014-2015, l’escola va tornar a rebre diversos premis Baldiri Reixac en la modalitat d'alumnes: “Projecte Fem Esmorzars”, “El Consell d’Alumnes” i “Joan Abelló, un pintor del Vallès”.

 

Projecte Educatiu de Centre

 

MISSIÓ
- Som un centre pblic d'Educació Infantil i Primàri
a amb un caràcter català, laic, plural i democràtic. La nostra missió és formar persones responsables, autònomes, competents en valors i coneixements, i compromeses amb la societat.

 

VISIÓ
- Volem ser un centre que aprèn i ensenya, assolint les competències bàsiques per part de l'alumnat, esdevenint un centre amb prestigi institucional i social, buscant implicació compromís i satisfacció individual i col·lectiva de tota la comunitat escolar mitjançan
t la participació i el treball en equip.

 

VALORS:
- Respecte a la diversitat humana i cultural (inclusió i desenvolupament de les potencialitats individuals, cultura de la pau, tolerànc
ia, diàleg i respecte pels drets individuals i col·lectius).
- Foment de l'esforç, la
responsabilitat i el compromís (interès pel treball ben fet, els interessos de l'alumnat i de les seves famílies, valoració de la crítica, compromís amb els acords, transparència i honestedat).
- Respecte pel medi ambient i l'entorn (connexió i col·laboració amb l’entorn, treball en xarxa).
- Foment de la convivència democràtica (equitat, cohesió, participació democràtic
a i responsabilitat, compromís social, igualtat, cooperació i innovació.

 

 

(Resum del Projecte Educatiu de Centre)

 

Projecte Educatiu (text íntegre)

 

ALTRES DOCUMENTS DE CENTRE

 

1.  Projecte Lingüístic Escola Sant Vicenç

2.  Pla d'Atenció a la Diversitat

3.  Normes d'Organització i Funcionament de Centre

4.  Normes Primària Sant Vicenç

5.  Normes d'Educació Infantil

 

Podeu consultar aquests i altres documents al

Bloc Informatiu del Centre