Escola Sant Vicenç
  Escola Què fem? Atenció a la diversitat Serveis AMPA Contactar Mapa Web

Pàgina inicial › Escola

  • L'escola Sant Vicenç, com a servei educatiu públic, treballa en la línia d'oferir un marc educatiu que ajudi l'alumnat en el seu creixement personal, en la seva relació social, en l'adquisició de coneixements i en el desenvolupament de les seves capacitats, tot això en el marc d'una societat democràtica en permanent canvi.

  • Com escola d'educació infantil i primària, acollim alumnes de 3 a 12 anys, amb continuïtat als instituts públics de la ciutat.

  • Es promou el treball autònom i cooperatiu en grups reduïts. Les tecnologies de la informació i la comunicació i l'aprenentatge de l'anglès tenen una creixent implantació. La biblioteca, com espai educatiu amb dinàmica pròpia, genera activitat durant tota la jornada.

  • Es promociona la pràctica esportiva de tot l'alumnat.

  • S'organitza l'espai i el temps del professorat de manera que es facilita la integració de tot l'alumnat, amb recursos especials per a qui té necessitats educatives específiques.

  • Es disposa de menjador amb cuina pròpia, de servei d'acollida matí i tarda, d'un sistema cooperatiu per a les despeses de les famílies i d'activitats extraescolars adreçades a tot l'alumnat.

  • La participació de les famílies en la vida escolar és bàsica per al bon funcionament del centre i es canalitza i potencia a través de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, de representants de cada aula i del Consell Escolar.

Agulla Escola       Agulla Què fem?       Agulla Atenció a la diversitat    
Agulla Serveis       Agulla AMPA       Agulla Contactar        Agulla Mapa Web
Història

Projecte Educatiu de Centre

Equip professional

Calendari i horaris

Evolució de l'alumnat i del professorat

Equipaments i instal·lacions

Consell escolar

Llibres de text

Escola de pràctiques

Revista "La Vinyota"