ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES




La vida escolar dels nostres fills i filles ha de ser la base d'una formació integral
més àmplia en la que les famílies hi tenim molt a dir.
La nostra Associació de Mares i Pares pretén ajudar als docents en aquesta tasca i per això intenta col·laborar aportant tot allò que li és possible: organització d'activitats extraescolars, adquisició de material específic, aportacions econòmiques per a la millora de les instal·lacions escolars, organització de reunions i d'activitats per a pares i mares, etc.
Per tot això cal la col·laboració de tothom, no només fent-se soci, sinó també participant en les reunions que s'organitzen.