MATRICULACIÓ PER AL CURS 2007-2008


Calendari de preinscripció i matriculació per a Educació infantil, Primària i Secundària obligatòria.

Publicació de l'oferta inicial 30 de març
Presentació de les sol·licituds Del 10 al 20 d'abril
Publicació de les llistes amb el barem 2 de maig
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds 7 de maig
Reclamacions a les llistes del barem 3, 4 i 7 de maig
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Publicació de l'oferta final 28 de maig
Publicació de les llistes d'alumnat admès 5 de juny
Període de matriculació De l'11 al 15 de juny

Podeu trobar més informació detallada sobre tot el procés en els següents enllaços: