Estic sota tanta pressió
Va dir una artèria
 1. Introducció
 2. L'Aparell Circulatori
 3. La pressió sanguínia
 4. La mesura de la pressió sanguínia
 5. Classificació de la pressió arterial
 6. Criteris de classificació de la hipertensió
 7. Conseqüències de la hipertensió
 1. Manifestacions clíniques de la hipertensió
 2. Tractament de la hipertensió
 3. Causes, conseqüències, manifestacions i tractaments de la hipotensió
 4. Anàlisi dels resultats
 5. Conclusions
 6. Agraïments
 7. Bibliografia
 8. Webgrafia