1
Departaments
Diversos

© INS Vescomtat de Cabrera

 

Treball de síntesi 2012
Primer, segon i tercer d'ESO, juny 2012


Treball de síntesi juny 2012, 1r ESO
Treball de síntesi juny 2012, 2n ESO
Treball de síntesi 3r ESO: Anem més lluny: enllaços

 
Treball de síntesi 2010-2011
Treball de síntesi 2008-2009, 3r ESO
Crèdit de síntesi 2007-2008
Crèdit de síntesi 2006-2007


El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de desenvolupar competències bàsiques treballades en les diferents matèries al llarg del curs. Els alumnes han de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO.

Durant el treball de síntesi, l’alumne haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, com també cooperació i col·laboració en el treball d’equip.

A 4t d'ESO s'aprofundeix en la tasca realitzada durant aquest treball en la matèria Projecte de Recerca.


© Institut Vescomtat de Cabrera · Hostalric