IESI la Bisbal
98-99    

 Organització i recursos


Estudis impartits el curs 98-99

  • 1r, 2n, 3r i 4t d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
  • 1r de Batxillerat LOGSE, en les quatre modalitats.
  • COU, en les quatre opcions.
  • 4t i 5è FP d'Administratiu i de Delineants.
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Administratiu.

El Professorat

Tenim 75 professors per a 890 alumnes que, per ordre de codi, trobaràs aquí:

Tutories

Pots consultar els diferents grups d'alumnes, saber qui n'és el tutor, l'horari d'atenció als pares i el delegat de curs corresponent, clicant aquí

L'organigrama del centre

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

Xevi CODOLÀ

Coordinació general. Relacions exteriors

Assumptes tècnics d'horaris i aules. Notes BAT-COU

CAP d'ESTUDIS PROFES

Josep MªFORTIÀ

Permisos absències. Justificació faltes.

Notes ESO

CAP d'ESTUDIS ALUMNES

Joan BACA

Problemes disciplina alumnes

COORD.PEDAGÒGIC

Àngels ARAGONÈS

ESO: crèdits, organització, llistes.

SOTS-DIRECTOR

Rafel BRUSI

F.P. i cicle : notes, llistes, ... Co-secretari

SECRETARI

Joaquim VENTOLÀ

Assumptes econòmics. Supervisió documents.

Burocràcia

ALTRES CÀRRECS

ACT.EXTRA-ESCOL.

Eugeni PENALVA

Comunicació sortides. Diades assenyalades

Xerrades i conferències

MENJADOR

Anna PRUJÀ

Menjador i transport escolar

COORD.INFORM.

Josep Ll. MEJIAS

Xarxa. Programes pedagògics.

COORD.FP

Marina PUIG

Relacions alumne-empresa. Contractes laborals

TUTORA CICLE FORM.

Dolors PONS

Coordinar pràctiques empresa

PSICO-PEDAGOG

Felipa OJEDA

Alumnes amb problemàtiques especials

COORDINADORA UAC

Anna LLENAS

Coordinació AI i UAC

EAP

Conxa COMAS

Atenció psicològica

BIBLIOTECA

Albert MALLOL

Prèstecs llibres, vídeos, ... Suport inform.secre.DOGC

COORDINADORS PEDAGÒGICS

COORD.NIVELL

1r.cicle ESO

1r: Roser ROURA

2n: Marta GINER

Coordinació general 1r.cicle. Control assistència profes

Reunions equips docents.Crèdit síntesi Adjudicació CV

COORD.NIVELL

2n.cicle ESO

3r: Joan GAY

4t: Eva PLANA

Reunions equips docents.Crèdit síntesi

Adjudicació CV

COORD.BATXILLERAT

Ramon MONRÀS

Treball recerca. Optatives BATX.

CAPS DEPARTAMENT

CT : Ramon CARALT

LE: Jordi MARGARIT

ID: Lupe MARTÍNEZ

SO: Joan FONT

FI: Agustí CASANOVA

MA: Victòria OLIU

CN: Maria JUNCÀ

TC: Jordi FANALS

PL: Jordi RODRÍGUEZ

AD: Carme SERENTILL

DL: Ferran GIRONÈS

Dirigir departaments: reunions, coordinar exàmens, temes econòmics, exàmens recuperació pendents, sortides, ...

PERSONAL NO-DOCENT

ADMINISTRACIÓ

Marta FITA - Encarni CABELLO

CONSERGERIA

Joan Ramon MACCRAGH - Miquel SOLER - Elisabet GARRIGA

PERSONAL NETEJA

Francisca VARGAS - Teresa DURAN

Distribució d'Espais i Horaris

AULES

La codificació de les aules s'ha fet seguint el criteri següent:

Pre-fabricats: comencen per P i van des de la P0 fins la P9 i a més PT (tecno) i PB (aula UAC-2)
De P0 a P5 són pels 3rESO i de P6 a P9 pels 4ts.

Col·legi: comencen per M: M0 a la planta baixa(aula d'idiomes) i M1 i M2 al 1r. Pis (Plàstica i dibuix).

Ex-Institut: comencen pel número de planta : 0 les de baix 1 al primer pis i 2 les del 2n.pis.

Amb 0 hi ha la 0M (cicle) 0I (actual TPA) 0B (biblioteca i actual audiovisuals) 0F (Informàtica)

Amb 1 hi ha la 10 (COU-L) i de la 11 a la 14 (Batxillerats). Laboratoris 1N el de naturals i 1Q el de química.

Amb 2 hi ha el bloc W (entrant) amb les aules 20 (COU-C) 21 i 22 (5 ADM)

el central (Delineants) amb la 23 (antiga vagó) i 24 (Taller)

el bloc E amb la 25 i 26 pels 4ts ADM i la 27 (Música) .

Ex-FP: comencen per A les de l’ala de 1r d'ESO (entrant a l'esquerra) i B les de 2n d'ESO (entrant a la dreta)

Al tauler corresponent de la sala de professors hi haurà uns fulls amb l'ocupació horària de les aules "especials" (Informàtiques i Biblioteques). Hi consten el professor i l'assignatura. Els professors es designen pel seu símbol de 3 lletres (en general les 2 primeres del 1r.cognom i la 1ª del nom. Per més precissió consulteu la taula).

Si algú necessita alguna d'aquestes aules pot reservar-la si està lliure o arribar a un acord amb el professor pertinent per fer el canvi.

HORARI:

Fem 6 franges al matí i 2 a la tarda. Aquestes franges corresponen a les hores següents

MATÍ:

1ª franja: de 8.45 a 9.45

2ª franja: de 9.45 a 10.45

3ª franja:Pels de 1r i 2n.ESO de 11.15 a 12.15.

(PATI: de 10.45 a 11.15)

Per la resta de cursos: de 10.45 a 11.45

(PATI: de 11.45 a 12.15)

4ª franja: de 12.15 a 13.10

5ª franja: de 13.10 a 14.05

6ª franja: de 14.05 a 15.05 (només BATX-COU i FP)

TARDA

1ª franja: de 15.25 a 16.20

2ª franja: de 16.20 a 17.15[ Portada | Introducció | El Centre | Història |
| Caixa dels Trons | Anuncis | Estudis en preparació | Activitats Normals |
| Activitats Extres | Paginers | La Ciutat ]