IESI la Bisbal
98-99    

Sant Jordi 1999

Convocatòria de Premis
Envia una rosa virtual
Alumnes i Treballs Premiats[ Portada | Introducció | El Centre | Història |
| Caixa dels Trons | Anuncis | Estudis en preparació | Activitats Normals |
| Activitats Extres | Paginers | La Ciutat ]


 

 

 

 


98-99    

Sant Jordi 1999

CONVOCATŌRIA DE PREMIS


LITERATURA: Narració d'un màxim de de 5 fulls o bé Recull de 3 a 5 poemes. Tema lliure.

Categoria A1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria A2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria A3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.


PLÀSTICA: Disseny d'un punt de llibre, tècnica lliure:

Categoria C1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria C2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria C3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.


MATEMÀTIQUES: Participació en el concurs CANGUR de Matemàtiques 1999.

Categoria M1: Alumnes de 3r. d'ESO.

Categoria M2: Alumnes de 4t. d'ESO.

Categoria M3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.

 

 

PRESENTACIÓ:

Els treballs s'hauran de presentar escrits a màquina o a ordinador, a doble espai i per triplicat i, opcionalment, també amb un disquet. Tots els treballs aniran dins un sobre, a l'exterior del qual hi constarà el curs, la modalitat i categoria en què es concursa i un lema identificador, a l'interior, un sobre tancat on figuri el nom complet de l'autor i el lema identificador. Tot plegat s'haurà de lliurar a la Secretaria del centre abans del dijous, 15 d'abril de 1999.

 

JURAT:

El formaran 4 professors per cada modalitat. El jurat podrà declarar deserts els premis que cregui convenient i atorgar els accèssits que consideri oportú.

 

PREMIS:

En cada modalitat i categoria, s'otorgarà premis en metàlic i/o en espècies.

 


 

 

 

 


98-99    

Sant Jordi 1999

ALUMNES I TREBALLS PREMIATS


LITERATURA: Narració d'un màxim de de 5 fulls o bé Recull de 3 a 5 poemes. Tema lliure.

Categoria A1: Alumnes de 1r. ESO.

1r Premi: Sílvia Artigas Vilà
2n Premi: Cristina Salvadó Figueras
3r Premi: Alba Saltor Agell
Accèssit: Jordi Prados Aulet
Accèssit: Montse Dalmau Figueras

Categoria A1: Alumnes de 2n. ESO.

1r Premi: Martí Cortadellas Cabello
2n Premi: Francesc Bassa Alabau
3r Premi: Blanca Matas Güell
Accèssit: Marta Vancells Frigola
Accèssit: Paula Martos Saló

Categoria A2: 2n. Cicle ESO.

1r Premi: DESERT
2n Premi: Cecília Caralt Badia
Accèssit: Alba Puig Puig

Categoria A3: Ensenyaments Post-obligatoris.

1r Premi: DESERT
2n Premi: Xevi Salvà Reca


PLÀSTICA: Disseny d'un punt de llibre, tècnica lliure:

Categoria C1: 1r. Cicle ESO.

1r Premi: Eva Bartrina
2n Premi: Montse Dalmau
3r Premi: Núria Romero
Accèssit: Brígida Campaņa
Accèssit: Mònica Grau

Categoria C2: 2n. Cicle d'ESO.

1r Premi: Simon Puignau
2n Premi: Manel Mendoza
Accèssit: Mireia Pacreu
Accèssit: Joan Massich
Accèssit: Núria Casas
Accèssit: Natàlia Rus
Accèssit: Anna Afonso
Accèssit: Sònia Sugraņes
Accèssit: Anna March
Accèssit: Francesc March

Categoria C3: Ensenyaments postobligatoris.

1r Premi: Kevin Penalva
2n Premi: David Ayats


MATEMÀTIQUES: Els premis s'han assignat per ordre de classificació dins el conjunt de tots els participants de Catalunya en el concurs CANGUR de Matemàtiques 1999.

Els regals són gentilesa d'AMP informàtica

Categoria M1: Alumnes de 3r. d'ESO.

1r Premi: Mireia Pacreu
2n Premi: Anna Afonso i Cecília Caralt
3r Premi: Lluc Díaz

Categoria M2: Alumnes de 4t. d'ESO.

1r Premi: desert
2n Premi: desert
3r Premi: desert

Categoria M3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.

1r Premi: Ramon Ganigué i David Asturiol
2n Premi: Arnau Rocafull
3r Premi: Marta Tarrés i Soraya López