IESI la Bisbal
99-00    

Sant Jordi 2000

Convocatòria de Premis
Envia una rosa virtual
Alumnes i Treballs Premiats[ Portada | Introducció | El Centre | Història |
| Caixa dels Trons | Anuncis | Estudis en preparació | Activitats Normals |
| Activitats Extres | Paginers | La Ciutat ]


 

 

 

 


99-00    

Sant Jordi 2000

CONVOCATĎRIA DE PREMIS


LITERATURA: Narració d'un màxim de 5 fulls o bé Recull de 3 a 5 poemes. Tema lliure.

Categoria A1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria A2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria A3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.


PLÀSTICA: Disseny d'un cartell sobre la diada de Sant Jordi, tamnay DINA3, tŔcnica lliure:

Categoria C1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria C2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria C3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.


MATEMÀTIQUES: Participació en el concurs CANGUR de Matemàtiques 2000.

Categoria M1: Alumnes de 3r. d'ESO.

Categoria M2: Alumnes de 4t. d'ESO.

Categoria M3: Alumnes d'Ensenyaments postobligatoris.

 

 

PRESENTACIÓ:

Els treballs s'hauran de presentar escrits a mÓquina o a ordinador, a doble espai i per triplicat i, opcionalment, tambÚ amb un disquet. Tots els treballs aniran dins un sobre, a l'exterior del qual hi constarÓ el curs, la modalitat i categoria en quŔ es concursa i un lema identificador, a l'interior, un sobre tancat on figuri el nom complet de l'autor i el lema identificador. Tot plegat s'haurÓ de lliurar a la Secretaria del centre abans del divendres, 7 d'abril del 2000.

 

JURAT:

El formaran 4 professors per cada modalitat. El jurat podrà declarar deserts els premis que cregui convenient i atorgar els accèssits que consideri oportú.

 

PREMIS:

En cada modalitat i categoria, s'otorgarÓ premis en metÓlĚlic i/o regals.