IESI la Bisbal
97-98    


SANT JORDI 1998CONVOCATÒRIA DE PREMIS
ACTIVITATS DE LA DIADA
ALUMNES I TREBALLS PREMIATS

Torna a activitats extres


 

 

 

 


97-98    


CONVOCATRIA DE PREMIS


POESIA: Recull de 3 a 5 poemes. Tema lliure.

Categoria A1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria A2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria A3: Alumnes d'FP, BUP i COU.


PROSA: Narració d'un màxim de 5 fulls. Tema lliure.

Categoria B1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria B2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria B3: Alumnes d'FP, BUP i COU.


DISSENY: Disseny del logotip del centre, tema relacionat amb l'ensenyament:

Participants: Podran participar-hi tots els alumnes del IESI, individualment.

Objectius: Dissenyar un logo identificador del centre que serà utilitzat a les pàgines Web del centre, a Internet.

Format i suport: Sobre paper tamany DIN A4. Es pot presentar també escanejat en disquet, en format BMP, GIF o JPG.

Característiques: Amb el nom de IESI La Bisbal, incorporat d'alguna manera. Preferentment, utilitzant dos o més colors (tons de gris, no). Es pot presentar amb vinyetes, per a produir un efecte d'animació.


FOTOGRAFIA I VÍDEO: Conjunt de 5 fotografies o obra original de vídeo d'una durada aproximada de 5 minuts. El tema, en tots dos casos, és lliure:

Categoria C1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

Categoria C2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

Categoria C3: Alumnes d'FP, BUP i COU.


MATEMÀTIQUES: Participació en el concurs CANGUR de Matemàtiques 1998.

Categoria M1: Alumnes de 3r. d'ESO.

Categoria M2: Alumnes de 4t. d'ESO.

Categoria M3: Alumnes de 3r. de BUP.

Categoria M4: Alumnes de COU.

 

 

PRESENTACIÓ:

Els treballs s'hauran de presentar escrits a màquina o a ordinador, a doble espai i per triplicat. Tots els treballs aniran dins un sobre, a l'exterior del qual hi constarà el curs, la modalitat i categoria en què es concursa i un lema identificador, a l'interior, un sobre tancat on figuri el nom complet de l'autor i el lema identificador. Tot plegat s'haurà de lliurar a la Secretaria del centre abans del dimecres, 15 d'abril de 1998.

 

JURAT:

El formaran 4 professors per cada modalitat. El jurat podrà declarar deserts els premis que cregui convenient i atorgar els accèssits que consideri oportú.

 

PREMIS:

En cada modalitat i categoria, s'otorgarà un primer premi de 10.000 Pta. i un segon premi de 5.000 Pta.


 

 

 

 


97-98    


ACTIVITATS DE LA DIADA


12.15

Al Cinema Foment representació de l'obra de Sergi Belbel: "MORIR" a càrrec dels alumnes de l'EATP de Teatre de 3r de BUP dirigits per Jordi Margarit.
Alumnes que hi assisteixen: Tots els d'FP, COU i 3rs de BUP.
Entrega dels Premis Sant Jordi d'aquesta categoria.

A la Sala d'actes del Col·legi Joan de Margarit concert de música irlandesa a càrrec de Paddy McAree del grup "The Barnyard Boys"
Alumnes que hi assisteixen: 3rs d'ESO.
Entrega dels Premis Sant Jordi d'aquesta categoria.


15.25

Al Cinema Foment concert de música irlandesa a càrrec de Paddy McAree del grup "The Barnyard Boys" i participació del Grup de Música de la EATP de 3r de BUP dirigits per Jordi Paré.
Alumnes que hi assisteixen: 4t d'ESO.
Entrega dels Premis Sant Jordi d'aquesta categoria.


15.25

Els alumnes de 1r d'ESO surten a la Bisbal a veure les parades de llibres. Abans s'entreguen els Premis Sant Jordi d'aquesta categoria.

Els alumnes de 2n d'ESO són a la Bisbal tot el dia venent roses.

Oportunament es fa saber quins són els professors que acompanyen els alumnes.

 

 


 

 

 

 


97-98    


ALUMNES I TREBALLS PREMIATS


Cliqueu els alumnes subratllats per veure els seus treballs

POESIA: Recull de 3 a 5 poemes. Tema lliure.

Categoria A1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

 • Àngels Bach-Esteve Burch
 • M Teresa Costa Vilà
 • Gemma Alcorlo Bofill

Categoria A2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

 • 1r Premi: Marta Tarrés Deulofeu
 • 2n Premi: Desert

Categoria A3: Alumnes d'FP, BUP i COU.


PROSA: Narració d'un màxim de 5 fulls. Tema lliure.

Categoria B1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

 • Mireia Caralt Badia
 • Judith Diaz Font
 • Anna March Ribot

Categoria B2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

 • 1r Premi: Desert
 • 2n Premi: Berta Maspoch Alsina
 • Accèssit: Maria Salvadó Figueras

Categoria B3: Alumnes d'FP, BUP i COU.


DISSENY: Disseny del logotip del centre:

Categoria única per tots els alumnes del centre.

 • 1r Premi: Desert
 • 2n Premi: Joan Burgos López

FOTOGRAFIA I VÍDEO: Conjunt de 5 fotografies o obra original de vídeo d'una durada aproximada de 5 minuts. El tema, en tots dos casos, és lliure:

Categoria C1: Alumnes de 1r. Cicle d'ESO.

 • Desert

Categoria C2: Alumnes de 2n. Cicle d'ESO.

 • Desert

Categoria C3: Alumnes d'FP, BUP i COU.

 • 1r Premi (Fotografia): Ferran Vilà-Clara Grasiot
 • 1r Premi (Fotografia): David Jordan Figueras
 • 2n Premi (Fotografia): Esther Oliver Grasiot

MATEMÀTIQUES: Participació en el concurs CANGUR de Matemàtiques 1998.

Categoria M1: Alumnes de 3r. d'ESO.

 • 1r Premi: Josep Lluís Méndez Muñoz
 • 2n Premi: Oriol González Llensa

Categoria M2: Alumnes de 4t. d'ESO.

 • 1r Premi: Joan Viñolas Rodríguez
 • 2n Premi: Ramon Ganigué Pagès
 • 2n Premi: Soraya López Barreiro

Categoria M3: Alumnes de 3r. de BUP.

 • Desert

Categoria M4: Alumnes de COU.

 • 1r Premi: Xavier Serrats Capdevila
 • 2n Premi: Ferran Prados Carrasco