Visita el nostre Institut

Posem Fil a l'Agulla


Crèdit variable 2n d'ESO

El curs 98-99, amb la Victòria Oliu, hem fet coixins amb botons i roba usada.

cosint botons

Aquest és el resultat de la nostra feina:

coixinscoixins

grup

El grup amb la feina feta.Amb el coixí acabat, alguns, a més, han après a fer ganxet...

mans

...i altres han començat feines de punt de creu.

treballanttreballanttreballant


[ Portada | Introducció | El Centre | Història |
| Caixa dels Trons | Anuncis | Estudis en preparació | Activitats Normals |
| Activitats Extres | Paginers | La Ciutat ]