- EL TEXT INSTRUCTIU: Les instruccions.
- EL TEXT PUBLICITARI: Els anuncis.
- EL TEXT DESCRIPTIU: El retrat.
- EL TEXT POÈTIC: L'auca.
- EL TEXT POÈTIC: Miquel Desclot.
- EL TEXT NARRATIU:
El conte.

- EL TEXT NARRATIU:
El còmic.

- EL TEXT PERIODÍSTIC: El reportatge.