INICI · Escola · Direcció · Pedagògic · Activitats · AMPA · L’Espigot
 

Projecte
Educatiu

Projecte Lingüístic

NOF (Normes d'Organització i Funcionament)

 

 

Projecte LING▄═STIC


L’Escola Espiga des de la seva creació (1967) ha tingut la Llengua Catalana com a llengua de comunicació en tots els àmbits i d’aprenentatge de totes les àrees (excepte els idiomes i el castellà), vetllant sempre perquè en el moment d’ingrés a l’Escola d’un alumne amb llengua familiar diferent de la catalana, aquest s’hi senti acollit, establint estratègies que li facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d’afavorir la seva participació activa en la dinàmica de l’Escola.

La sistematització de la Llengua Castellana comença el primer any de Cicle Inicial de Primària.

La Llengua Estrangera és l’Anglès. Es treballa tant a Educació Infantil (P-4 i P-5) com a Primària. Des d'aquest curs s'inicia a P3.