Què és una Escola Verda?

Una Escola Verda és un centre que ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d'actuacions vinculat amb l'educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local.

El Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya té per objectiu prioritari reorientar l'educació vers un desenvolupament sostenible, tal i com es va recollir en el Pla d'Acció aprovat l'any 1992 en la Cimera de la Terra (Río de Janeiro), anomenat Agenda 21. Compta amb l'impuls dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i d'Educació, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Energia i amb la participació dels ens locals (Ajuntament, Consell Comarcal...), aspecte que potencia el seu entorn més immediat.

Per a què?

La creació d'aquest espai web vol ser una eina de comunicació i promoció del desenvolupament sostenible, però sobretot pretén motivar-nos tots plegats a actuar per un futur millor, ja que creiem que l'educació té un paper important per a la transformació de la societat. La sostenibilitat és un horitzó de canvi que té com a necessitat oferir una nova visió del món que comença amb la responsabilitat de les pròpies accions, els petits canvis...

"Cada un de nosaltres representa una causa de l'escalfament global del planeta, però cada un de nosaltres pot esdevenir part de la solució."
Al Gore

Quan parlem de sostenibilitat fem una aposta pel futur amb les nostres actuacions presents.
Desenvolupament sostenible és "aquell que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense comprometre la capacitat i els recursos de les futures generacions per satisfer les seves". Es considera doncs que una societat és sostenible si...

- utilitza els recursos naturals de manera racional.
- desenvolupa recursos renovables per substituir aqueslls que són limitats i no renovables.
- regula l'emissió de contaminants de manera que no sobrepassin la capacitat d'absorció del medi ambient.


Què hi podem fer?

El millor de tot es predicar amb l'exemple i és per això que desprès d'una diagnosi ambiental del centre, la qual ens ha ofert el punt de partida, i d'un Pla de cohesió ambiental (trets i objectius ambientals), el qual recull els ideals de com ens agradaria ser, s'elabora el Programa d'Acció per als propers tres anys, el qual detalla les actuacions que es portaran a terme per assolir el propòsit d'ambientalitzar el centre, és a dir a incorporar la dimensió ambiental tant en la gestió com en el currículum.

Veure el Programa d'Acció 2009/12

Què us demanem?

Necessitem quelcom tan simple com el vostre entusiasme, implicació i treball personal per creure en una filosofia que ens permeti un canvi d'hàbits per promoure el respecte per l'entorn i els recursos naturals.

A més, el desenvolupament sostenible no només considera la qüestió ambiental sinó també l'econòmica: una correcta distribució de la riquesa, el comerç just. És per això que si voleu col·laborar en un projecte de solidaritat i de protecció a la infància, recolliu consumibles i tòners buits i dipositeu-los als contenidors del centre, i a part d'afavorir la recollida selectiva i ser respectuosos amb el medi ambient, reverteix amb UNICEF ja que el benefici que genera aquesta recollida es destina a projectes per al tercer món.

 

SES de Sant Llorenç de Morunys
Carrer de la Creueta, s/n
25.282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
Telf. 973 492 009 - Fax 973 492 413
c5008248@xtec.cat