El lloc web de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara

Utility Link | Utility Link | Utility Link
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ESCOLA JAUME BALMES- Santa Bàrbara

SERVEI DE MENJADOR - 5 EUROS / DIA (CURS 09-10)
----------------------------------------------------------------------------

L' APA ha contractat l'empresa GASTRONOMIKA DELTA per a fer els menús.

El servei de menjador funciona des que acaben les classes al migdia fins que comencen les de la tarda (15h)

Mensualment es fa arribar el menú per escrit a tots els alumnes de l'escola

El servei de Menjador està a càrrec de l'APA que té contractat els monitors necessaris per al bon funcionament del mateix.

El preu del menú aquest curs 2010-11 és de 5,75 euros al dia.

El pagament es realitzarà mitjançant els corresponents tiquets. La compra de tiquets es pot fer efectiva a l'entitat bancària Catalunya Caixa (Caixa Tarragona)

El tiquet es lliurarà al tutor/tutora a primera hora del matí el mateix dia que es vol utilitzar el servei.

No s'admetrà cap alumne/a que no hagi lliurat prèviament el tiquet.

Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar al personal encarregat del funcionament d'aquest servei.

Els alumnes s'atendràn a les normes d'higiene i ordre establertes.

Els alumnes del menjador no podran abandonar el recinte escolar sense l'autorització signada dels pares o tutors legals.

Quan un alumne necessiti una dieta temporal s'ha de comunicar directament a un membre de l'APA

Si s'alega la necessitat d'un règim complex, cal aportar un certificat mèdic oficial que ho indiqui

Si no es pot prendre un aliment concret per altres motius, cal notificar-ho per escrit a l'APA

Igual que a l'escola, no s'administraran medicaments. Per seguir un tractament, cal signar una autorització

Els alumnes de P3 fins a P5 porten una bata només per al menjador. Cal que també portin: raspall de dents i pasta en un estoig petit

Els alumnes de P3 han de portar una muda de recanvi marcada amb el nom.

Davant de faltes greus, es reserva el dret d'ús del servei de menjador, de forma temporal o definitiva.

 

AQUI TROBAREU EL MENÚ DEL MES CORRESPONENT


 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2010 Escola Jaume Balmes