Portada > Oferta formativa

Oferta formativaEnllaços relacionats

La autoformación integrada, un modelo de aprendizaje para la formación de personas adultas

Normativa

 

Què és l'autoformació integrada?

La formació de persones adultes s'adreça a un públic molt divers. Persones de diferents edats que tenen interessos i disponibilitat de temps diferents, així com uns coneixements previs que depenen de la seva formació anterior, de la seva experiència professional i del seu bagatge personal. Cal, per tant, que tots els adults que vulguin millorar les seves competències bàsiques puguin accedir-hi en el moment i forma més adequat a les seves necessitats.

Aquesta metodologia afavoreix una formació personalitzada que s'adapta al ritme i sistema d'aprenentatge que cada alumne necessita. La finalitat no és que aprengui sol sinó fomentar la seva autoregulació per tal que sigui capaç de prendre decisions sobre el què, el com i el quan aprendre.

Aquesta autonomia l'ajudarà a afrontar el repte de l'aprenentatge al llarg de la vida.

L'autoformació integrada permet:

  • un ensenyament flexible adaptable als horaris, necessitats i interessos de cada persona
  • treballar de manera individual o grupal en funció de les necessitats i activitats a desenvolupar
  • que l'alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge tenint coneixement des del principi dels objectius, competències, activitats, criteris i indicadors d'avaluació
  • a l'alumne seguir el seu ritme, tot desenvolupant l'itinerari personal, elaborat conjuntament amb el tutor en el seu inici, i amb seguiment i acompanyament durant tot el procés

Al CFA Palau de Mar tots els alumnes del centre aprenen mitjançant l’autoformació integrada.

Aquesta metodologia és l’eix vertebrador del Centre i els seus objectius, com hem vist, són fomentar l’autonomia i l’aprenentatge de l’estudiant tot oferint-li espais, materials, recursos i tutorització per aprendre.

Els alumnes es reuneixen a l’aula amb el professor per fer la part més teòrica de les assignatures i per aclarir conceptes. Després complementen la part d’activitats i recerca a l’espai d’autoformació, assessorats pel seu professor. L’espai d’autoformació està especialment dedicat i dotat amb recursos per aquest tipus d’aprenentatge.

Tots els alumnes disposen del seu portafoli, l’eina que els ajuda a l’autoregulació del seu aprenentatge. Dins el portafoli guarden els plans de treball i els itineraris formatius, on troben temporalitzats els continguts a treballar de cada ensenyament i les seves activitats i exercicis corresponents.

També guarden al portafoli el full de registre d’activitats on anoten cada cop que vénen el que han anat estudiant del pla de treball. Amb totes aquestes eines s’aconsegueix una participació activa de l’alumne alhora que l’aprenentatge és molt més motivador.

Amb l'objecte de difundir i donar a conèixer la modalitat formativa que s'ofereix des del CFA Palau de Mar per a tots els ensenyaments que el centre ofereix varem elaborar un vídeo que va ser presentat a la 4a Jornada Innovem celebrada el juny del 2010.


Estructurat en quatre parts intenta mostrar els espais del centre (físics i virtuals), les formes de treball en que es basa l'autoformació A integrada (treball amb el grup aula i treball autònom), els materials didàctics i el portafoli com a element que permet a l'alumne controlar el seu procés d'aprenentatge.


Oferta formativa del CFA Palau de Mar