Municipi
Castellolí
CEIP Castellolí
 
 
 
  s
  EL NOM DEL POBLE
 

 

 

 

 

 


Vista de les restes del Castell d'Auli.

El nom de Castellolí surt per primera vegada en uns documents que daten de finals del segle X.

Les formes més antigues que es coneixen del nom són, expressades en llatí: Kastro Odolino (que vol dir Castell de l'Odolí, essent Odolí un nom de persona) l'any 989; Castrum Audelino (Castell de l'Eulí o de l'Odolí) l'any 990; Kastrum Audelini (castell de l'Odelí, o Odolí, o Aulí o Eulí) i l'any 1004.

Més endavant, en documents que ja són redactats en català de cap a peus, apareixen escrits: Castell Aulí, com és ara en la famosa crònica del rei en Jaume I el conqueridor.
En la no menys famosa "Crònica d'en Ramon Muntaner" (1265-1336), el nom és escrit Castellaulí.

És també la forma Castellaulí la que apareix escrita en un memorial de l'any 1388. I si bé l'any 1410 encara hi ha qui escriu Castellaulí, en altres documents de la mateixa època ja trobem la forma Castellolí, que és la actual.

Aquest nom primitiu: Aulí, Eulí o Odolí, era el nom d'un personatge del segle IX. No se sap on va néixer la primera persona amb aquest nom, però es té constància d'un document abans de l'any 1000 en la que surt un personatge anomenat Eulinus, en llatí, que va fer edificar el castell i va donar nom al poble de Castellolí.

   
Índex