Municipi
PIERA
CEIP Herois del Bruc
 
 
 
  CAPELLA DE'N JOSEP AGUILERA
 


Capella d'en Jopep Aguilera a Can Aguilera.

Josep Aguilera va decidir edificar una capella al costat de casa seva. D'aquesta manera, els habitants de Ca n'Aguilera podíen anar a escoltar missa al costat de casa sense haver de desplaçar-se a Piera (que quedava bastant lluny i, en dies de pluja, els era difícil arribar-hi).

L'església que trobem avui dia no és la de llavors.

   
Índex