Municipi
Piera
CEIP Herois del Bruc
 
 
 
  FONT DE CAN FLAQUER I SALT DELS CAPELLANS
 


Font de Can Flaquer.

 

Salt dels Capellans.

La font de Can Flaquer rep aquest nom per la masia a la qual pertanyia, que trobarem més endavant.

De la font raja una aigua molt fresca i bona, que, posteriorment, va a parar a un safareig i seguidament - a través d'un rierol - a una riera.

Si ens fixem on va a parar l'aigua, també veurem que hi ha un salt (bastant sec durant l'estiu i abundant a l'hivern).

A l'esplanada on es troba la font també hi trobarem un plataner de vora 150 anys i una alzina d'uns 100.

 

La cova del Salt dels Capellans es troba a mà esquerra del salt de la fotografia, la qual té uns tres metres de fàcil accés on hi ha estalactites i estalagmites.

Aquesta s'endinsa cap a dins de la muntanya, però l'esquerda per entrar-hi no es prou ample com per passar-hi.

Índex