Municipi
La Torre de Claramunt
CEIP La Torre
 
 
 
  EL RIU D'AGOST
 


Riu d'Agost a prop de la desembocadura a la riera de Carme.

El nostre riu, és el riu d'Agost o de Gost, no està gaire clar, neix a prop de Vilanova d'Espoia i desemboca a la riera de Carme. Agafa les aigües de les torrenteres que baixen de la muntanya, però també té un naixement propi.

EL cabal és molt variable i hi ha époques en que baixa molt poca aigua. Llavors, per què és tan important el nostre petit riu?. Doncs per la vida animal i vegetal que té al seu voltant. Per això serà declarat "espai d'especial protecció".

Salamandra Salamandra: amfibi del Riu d'Agost.

Avui en dia és un riu en perill, degut a la contaminació i a la manca d'aigua que pateix, però esperem que ben aviat deixi d'estar-hi i sigui una important zona humida de la comarca de l'Anoia.

Entre les espècies autòctones i en perill d'extinció que estan protegides i que s'hi poden trobar tenim: Amfibis (salamandres, granotes verdes, gripaus corredors, tòtils..); Rèptils (galàpeg leprós, colobra de collar, llangardaix ocel·lat, el sargantaner gros,...)

 

 

 

Índex