Municipi
Santa Margarida de Montbui
CEIP Montbou
 
 
 
  ESTRUCTURA URBANA
 

Als anys 50 i 60, anys de forta immigració, la comarca de l'Anoia, com moltes altres zones de Catalunya, va rebre molta gent vinguda d'altres indrets de l'estat.

Santa Margarida de Montbui era un nucli petit, situat a 3 quilòmetres d'Igualada.

En pocs anys va créixer molt en nombre d'habitatges i d'habitants, i la causa d'aquest augment va ser el preu del sòl i la proximitat amb Igualada.

Igualada era un a ciutat amb oferta de treball, però el sòl era més car que als pobles del voltant, la qual cosa va fer que la gent que arribava a la comarca construís els seus nous habitatges als municipis del voltant, on el preu del sòl era més econòmic i, alhora, tenien la feina a prop.

Així, actualment, Santa Margarida de Montbui està format per diferents nuclis: el nucli antic, nucli originari del municipi; el nucli urbà (Sant Maure), sorgit pel creixement econòmic de la comarca; les masies, ubicades arreu del terme; el Coll del Guix , el Saió i la zona residencial de la Mallola.

Aquest augment d'habitatges a mitjans del segle XX es va fer sense cap pla urbanístic establert, la qual cosa va fer que cadascú construís la casa en el terreny on li anava més bé.
Això ha comportat diversos problemes de traçat de carrers, d'infrastructures (aigua, llum, clavegueram...) i de serveis (escoles, centres sanitaris...).

Amb l'arribada de la democràcia es va reorganitzar l'estructura urbana, tant a nivell d'infrastructures com de serveis.

Actualment, trobem que l'estructura viària està en una zona de torrents canalitzats i de turons, cosa que ha fet que els carrers s'adaptin a aquestes condicions naturals i trobem carrers amb forts pendents, estrets i seguint el relleu de la zona.

L'estructura urbana del casc antic s'adapta a un petit turó. Això fa que els carrers, igual que en el nucli urbà de Sant Maure, s'emmotllin al terreny.

En els darrers anys, el creixement del casc antic es dóna a la zona més plana, on abans hi havia els camps de conreu.

A l'any 1976 es va aprovar el projecte d'obres d'urbanització de la Mallola, zona residencial construïda en aquest terme i tocant al de Jorba.


Plànol actual de Montbui

Índex