Municipi
Santa Margarida de Montbui
CEIP Montbou
 
 
 
  SECTOR PRIMARI
 


Conreu de secà

La proximitat amb Igualada i la industrialització ha fet amb els anys que el pes de l’agricultura a l’economia local hagi disminuït.

Des de fa anys ja no és la principal activitat econòmica del municipi, però continúa tenint un pes important a l'hora de la distribució dels úsos del sòl municipal.

Actualment, l’1,5% de la població ocupada total de Santa Margarida de Montbui treball a l’agricultura i la contribució que aquest sector fa al PIB municipal és del 2,6%.


Conreu d'oliveres

La superfície agrària del municipi s’acosta al 86% del terme.

Un 39% d’aquesta superfície correspon a terrenys de conreu, un 30% a prats i el 17% restant és superfície forestal.

El clima mediterrani sec, la presència del riu Anoia i de diverses rieres i els terrenys plans dels extrems nord i orientals han fet que, històricament, Santa Margarida de Montbui hagi estat una zona idònia per al conreu d’una gran varietat de cultius.


Conreu d'ametllers

Les explotacions són mitjanes o petites, entre 5 i 20 Ha.

Els conreus, bàsicament de secà: Cereals i - amb menys proporció - ametllers, oliveres i vinya. Hi ha alguna plantació d’arbres fruiters.

Sol ser freqüent l’alternança entre l’explotació agrícola i ramadera: Porci i aviram, principalment.

La major part de les explotacions són cultivades pels seus propietaris que, en moltes ocasions, combinen el treball al camp amb altres treballs a la indústria.

 

 

Índex