Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
expressio escrita expressió escrita
Millorar l'expressió escrita - PFZ de Sant Cugat - curs 2014/15

Banc d'experiències dels centres participants en la formació

expressió escrita experiències

maletes

 


Experiències sobre descripció

Escola Joan Maragall
Animals en perill d'extinció
  Escola Ferran i Clua
Lectura de la imatge
  Escola L'Olivera
Descripció d'un regal

Escola Turó de Can Mates
A la recerca de minerals
 
   

Experiències sobre argumentació

Escola Ferran i Clua
   
   

Experiències sobre narració

Escola Pi d'en Xandri
El text narratiu des d'una perspectiva històrica 

Escola Pins del V.
La llegenda de Sant Jordi:
Del text narratiu al text teatral

Escola Collserola
Taller d'escriptura: la biografia

Escola Catalunya
Els cubs

Documentació, facilitada per Dolors Quinquer, del taller de formació Millora de l'expressió escrita

expressio escrita 
1a sessió - 6 d'octubre de 2014
L'aprenentatge de l'escriptura: el desenvolupament d'habilitats cognitivolingüístiques


2a sessió
- 5 de novembre
Documentació:
Descriure

3a sessió - 3 de desembre
Documentació:
Descriure 2

4a sessió
- 14 de gener de 2015
Documentació:
Argumentar
 

5a sessió - 4 de març
Documentació:
La narració
Reescriure un conte que s'ha llegit a classe a partir d'imatges

Alguns Recursos
expressio escrita

1
Aprendre textos

Web desenvolupada per  l'Ana Teberosky i el seu equip, al servei de la formació i actualització dels mestres de l'Educació Infantil i Primària envers l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.

Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia
Document d'orientacions per a la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com castellana per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. Emissió de la presentació

Recursos destacats de l'XTEC sobre expressió escrita. Català

Recursos destacats de l'XTEC sobre expressió escrita. Castellà

Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita. Educació primària
Document elaborat per la Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat, novembre 2010

Orientacions per a la millora de l'expressió escrita. Educació Secundària
Document elaborat per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, juny 2012

Sap escriure un noi o una noia en acabar l’educació obligatòria?- Vídeo
Conversa Pedagògica del Departament d'Ensenyament, 2012

Aquesta pregunta inicial serveix de base per realitzar un diàleg ampli i obert sobre l’aprenentatge de l’expressió escrita. A partir d’aquest interrogant, s’abordaran els diversos factors que incideixen en l’assoliment de la competència escrita; es compartiran experiències pedagògiques i es reflexionarà sobre estratègies i activitats que permetin la millora dels resultats actuals.

curs 2014/15