Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat

I Jornada de Mediació
Sant Cugat, març 2007

 

El passat 16 de març vam celebrar a Sant Cugat, la I Jornada d'Intercanvi de Mediació, entre els equips de mediació dels IES. Van participar 50 alumnes, i un grup de mares, que s'estan formant per tal d'afavorir la bona convivència en els seus centres.

La Jornada de treball va consistir en la reflexió sobre un guió elaborat pels professors i professores, que permetés la reflexió i l'intercanvi, en petit grup, i finalment, exposar, per mitjà dels seus portaveus, les conclusions que recollim en aquest document, amb la finalitat de ser treballat posteriorment, a les aules.

L'acte va ser organitzat pels Serveis Educatius de Sant Cugat i els professors i professores dels equips de Mediació de l' IES Angeleta Ferrer, IES Leonardo da Vinci, IES Pla Farreras i l'IES Arnau Cadell, amb la col.laboració d'Inspecció Educativa, l'ICE de la UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat.

Model de Certificat lliurat als participants


curs 2006/07