Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
Recursos per afavorir la transferència de la formació del professorat a l'aula


TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ: Grau en que els participants apliquen al seu lloc de treball els aprenentatges i les competències assolides amb la formació, i aquestes aplicacions es mantenen en el temps (Pineda, 2002) 


La transferència de la formació en l'Escola Collserola de Sant Cugat: un camí compartit per tot el claustre
Experiència presentada al grup de treball de l'ICE de la UAB Transferència de la formació en els centres durant el curs 2011/12 per l'Escola Collserola de Sant Cugat. La presentació ens ofereix estratègies, recursos i reflexions necessàries, per portar a terme la transferència de la formació en un context real i viscut. Ens parla del plantejament inicial, del procés i de la sostenibilitat dels processos de canvi.

¿Cómo hacer que la formación impulse cambios en un centre? Article de Neus Sanmartí i Maria Masip. Revista Aula, maig 2011

Transferència de la formació en centre
El document que presentem ha estat el resultat del grup de treball format pels ICE de la UAB, UB, UdL,
UdG i URV, coordinats per la SGFiDPD. Vol ser una guia adreçada als tècnics i tècniques dels diferents
centres de recursos pedagògics per ajudar a analitzar el grau de transferència dels continguts de la
formació en centre en la pràctica docent i en la gestió del centre educatiu.
En aquest sentit, no pretén ser el model a seguir quant a l’avaluació de la transferència de la formació
en centre, sinò que la seva finalitat és sobretot oferir una visió de conjunt que inclogui instruments
flexibles que fàcilment es puguin incloure o adaptar tant als instruments que cada SEZ té com a les
diferències existents de centres i territoris.

Avaluació de la transferència immediata de la formació en centre. Curs 2009-2010. Antoni Giner (ICE de la UB), Palmira Monso i Alicia Plana (CRP Ciutat Vella de Barcelona) i Núria Paret (CEE ASPASIM)

Comunicació que presenta el treball realitzat a la zona de Ciutat Vella, com a iniciativa de la comissió del PFZ, per portar a terme l'avaluació de la transferència, factor clau per la millora de la formació.
Inclou documentació pràctica i explicació molt aclaridora sobre tot el procés.

L'avaluació de la transferència. Manel Castaño ICE URV

Document de treball per a la formació de formadors.

Quina incidència té la formació en els centres? Un procés d'acompanyament en l'aplicació. Carmina Bosch, Maria Masip, Maria Vide

Monogràfic de GUIX. El treball que ens relata a continuació és fruit de la col·laboració entre dues institucions implicades en la formació: el Centre de Recursos Pedagògics(CRP) del Vallès Occidental VI (Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua) i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com la pràctica de diversos centres escolars de Montcada i Ripollet que ens expliquen la seva experiència.

Avaluació de la transferència de la formació per al professorat. Anna Ciraso UAB.

Estudi pilot a centres educatius de Rubí i Terrassa. Curs 2010/11

Avaluació de la transferència de la formació contínua per a directius/ves de l'Administració Pública de Catalunya: creació, aplicació i anàlisi d'un model d'avaluació de la transferència.

Tesi doctoral de Mª Victoria Moreno Andrés de la Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.

 

curs 2012/2013