SATI EEE SATI EEE

II Jornada de construcció de materials per alumnes amb necessitats educatives especials


Justificació  Funcionament  Calendari  Tallers  Resultat de les inscripcions

DIA: 27 de juny 2000
HORARI: de 9:30 a 18:00
ASSISTENTS: qualsevol persona interessada relacionada amb el món educatiu.
Tindran preferència els mestres d'educació especial.
PLACES: cada taller tindrà un màxim de 16 persones

Tallers previstos

Justificació

No és fàcil trobar en el circuit comercial materials adaptats a les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Sovint, els professionals es veuen en la necessitat d'elaborar o personalitzar llibres i exercicis.

En el cas dels productes informàtics la complexitat tècnica aconsella aplicar estratègies de treball col·laboratiu que permetin aprofitar el millor de cada persona per finalitzar les tasques, alhora que proporcionar un suport tècnic suficient per assegurar la difusió dels materials.

Funcionament

Aquesta II Jornada

 • estan adreçades als professionals del sector interessats en crear materials informàtics. Hi pot participar qualsevol persona interessada.
 • es realitzaran de manera distribuïda arreu de Catalunya. Es preveuen tallers diferents a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, vallès i Baix Llobregat cada un amb un objectiu propi.Els participants s'apuntaran lliurament en aquell que sigui del seu interès.
 • tenen una finalitat productiva més que no pas formativa. L'activitat s'organitzarà amb l'objectiu de realitzar un producte. Als participants se'ls assignarà aquelles tasques que millor sàpiguen fer.
 • els materials es distribuiran a través dels Seminaris i cada participant se'ls podrà emportar en finalitzar la jornada.
 • Cada taller tindrà persones responsables que organitzaran el treball, guardaran els materials elaborats i els enviaran al PIE.
 • no es certificarà l'assistència a la jornada, la publicació dels materials acabats es farà en el Sinera.
 • Es matricularà per Internet, seguint les instruccions que trobareu a les pàgines d'Educació Especial de la XTEC.

Calendari previst

 • 15 de maig: publicació de la proposta de tallers a l'adreça

 • 29 de maig al 5 de juny: període de preinscripció
  Prorrogada en alguns tallers fin el 10/06/00

 • 12 de juny: publicació dels admesos

 • 13 de juny al 22 de juny: treballs preparatoris via Internet

 • 27 de juny de 9.30 a 18 hores: celebració de la II Jornada