# XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació

XTEC

RSS

Diversitat i NEE - Programari Educatiu

programari educatiu

Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció personalitzada a l'alumnat amb NEE.

Programes i materials

Dancepad és un perifèric d'ordinador de grans dimension que podem utilitzar amb els peus o les mans. Originalment pensat pel ball però podem fer-hi tota mena d'activitats interessants per l'alumnat d'educació infantil o NEE
Materials per reforçar, l'aprenentatge de la lectura en els seus inicis amb activitats molt estructurades
Karaoke de codi lliure que avalua la producció del nen i permet treballar el cant la llengua oral i le lectura
Catalogació dels programes distribuïts en el SATI DNEE
Videoaventura amb exercicis per treballar la comunicació i l’estructura de la frase
Programes basats amb webcam. S'utilitzen en noves activitat educatives i com ajudes tècniques.
Factoria d'Activitats Combinades d'Informàtica i Llengua. Genera activitats uatomàticament.
Diccionari de símbols SPC per als centres educatius de Catalunya
Selecció de materials TIC ordenats per criteris lingüístics d'intervenció logopèdica
Editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge de signes
Presentació amb 17 edificis de Gaudi i signes LSC

Enllaços d'interès

Materials Digitals creats pel professorat a partir de les seves necessitats
Recull d'activitats pel Clic i JClic
Perifèrics per facilitar l'accés a l'ordinador sense requerir el domini de la lectura ni l'esriptura