XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


El cas de la sessió

El treball de casos

Tot sovint, quan es presenten els materials es focalitza l’atenció en aspectes de massa  detall i es corre el perill de perdre la visió global de la intervenció educativa.

Enguany, seguirem proposant el treball de casos com un instrument per debatre d’una manera global l’aplicació de les TIC per atendre la diversitat i l’alumnat amb NEE.

Els casos que es tracten poden ser els que s’inclouen a la revista o millor encara un de més proper que presenti alguns dels assistents al Seminari. Fóra bo que féssiu una planificació i concretéssiu qui presentaria un cas a cada sessió.

Igualment, si crieu que el vostre cas pot tenir interès per a altres persones, ens el podeu enviar per incloure’l en properes sessions o publicar-lo a la web.

Comença un nou curs

La Montse és una professora d’educació especial que ha arribat aquest setembre a la seva nova escola.

El centre té una aula d’educació especial més aviat petita, però acollidora. Hi ha una taula per al professor, quatre taules per als alumnes, un armari i una pissarra. Està força ben equipada amb llibres, jocs i altres materials, però no hi tenen cap ordinador.

La Montse no sap gaire informàtica, però creu que l’ordinador li pot ser de força utilitat. L’any passat ho va provar amb alguns alumnes i li va anar força bé, i fa pocs dies va anar a un jornada a la Universitat Autònoma, on va veure que hi havia molts materials que podria aprofitar.

Després de molt rondinar, li han dit que potser li donarien un ordinador vell. Ella no sap què fer, si agafar aquesta màquina, portar els nois a l’aula d’ordinadors o fer una petició a l’AMPA.ordinador a l'aula

Preguntes

 • Ha d’agafar l’ordinador vell?
 • És millor portar els alumnes amb NEE a l’aula d’ordinadors?
 • Què hi podrà fer amb un ordinador antic?
 • Què no podrà treballar amb aquest ordinador?
 • Com es pot treballar amb un sol ordinador si tens diversos alumnes a classe?
 • Quins problemes tindrà? Quins materials i quines feines són més rendibles?

Alumne/a d’incorporació tardana i amb dèficit auditiu

Es tracta d’un nen estranger amb NEE derivades d’un dèficit auditiu amb un grau de pèrdua d’audició mitjana. El nen té nou anys i nou mesos quan arriba a Catalunya, no parla gens de català ni de castellà.

Abans de venir aquí, mai havia visitat un otorrino, no obstant, el nen havia adquirit estratègies per sortir-se’n prou bé.

L’historial d’escolarització del nen és el següent:

-  Als sis anys, va ser escolaritzat durant dos anys a una escola rural. A més, el seu oncle el reforçava en la lectura i l’escriptura.

-  Als vuit anys, va ser escolaritzat a Tetuan. Va cursar 2n (per l’edat li hauria tocat cursar 3r).

-  Als nou anys i nou mesos arriba a la nostra escola. Aquí decidim que ha de cursar 1r nivell de cicle mitjà, malgrat que li correspondria el 2n nivell per edat.

El nen presenta dificultats centrades, bàsicament, en l’àmbit de la comunicació derivades d’un dèficit sensorial, per una banda, i per l’altra, del desconeixement de l’idioma.

Preguntes

 • Quines haurien de ser les necessitats educatives immediates d’aquest nen?
 • Com pot ajudar la informàtica en la seva integració a l’escola?
 • Quins són els recursos que, en un principi, han d'utilitzar-se en un cas semblant per comunicar-se mínimament a l’escola? Com detectar el seu punt de partida comunicatiu?
 • Cap  on dirigiríeu més la vostra atenció: cap a la pèrdua auditiva o cap al fet de ser estranger?

 

XTEC