XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


Fem la travessa

Presentació

Travessa 03-04 és una aplicació Tpwin que serveix per a confegir butlletes de travesses de futbol per a la temporada 2003-2004.

La versió anterior es va elaborar en la Jornada de creació de materials del 1999 en un taller coordinat per en Ton Solé i la Rosa Oliver. D'ençà fins ara els programes d'ordinador han canviat molt i la lliga de futbol també i, és per això que ens hem animat a fer la nova versió.

La present versió funciona amb el Word 97 o el Word 2000 i incorpora els equips actuals de la lliga de futbol amb els que es confegeix la travessa de cada jornada.

Justificació

 Les travesses de futbol són molt més que un simple joc d'atzar. El mitjans de comunicació i la societat en general ha fet del futbol un símbol i ha

atorgat valor de representació als diferents equips. No en va el Barça és més que un club i en un Barça Real Madrid s'hi juga més que un partit.

La travessa de futbol és un element d'interès col·lectiu que té una important repercussió social i que rebem informació de forma continua a través dels mitjans de comunicació.

A més a més es produeix seguint una planificació preestablerta que en facilita el seu aprofitament educatiu.

Cada divendres podem omplir una  travessa, els nois i noies poden mirar els resultats a casa i el dilluns veure quants resultats hem  encertat.

Aspectes tècnics

A la pàgina web de la sessió 1 del SATI DNEE  del curs 03-04 trobareu un enllaç a aquest material que està dipositat a la pàgina del Tpwin http://www.xtec.net/~jfonoll/tpwin/ on també podeu trobar altres materials semblants.

La instal·lació es realitza automàticament en executar el programa Travessa 03-04. L'instal·lador comprova la versió del Tpwin que hi ha a l'ordinador i avisa en cas de conflicte. En finalitzar crea una drecera al programa en el menú Inicio | Porgrames |Tpwin | Travessa.

Tpwin teclat en pantalla Windows és un teclat virtual que funciona com una barra d'eines que en prémer una tecla envia les ordres a la finestra activa de l'ordinador.

Es tracta d'un entorn obert que es pot adaptar als interessos i necessitats de cada usuari. Es pot utilitzar el ratolí, la pantalla tàctil, el teclat o per escaneig amb un polsador, el joystick o la veu.

Es pot trobar en el Sinera 2000, el Programari de l'XTEC  tot i que la darrera versió la trobareu a l'adreça http://www.xtec.net/~jfonoll/tpwin/

Primers passos

En fer clic sobre la drecera de Travessa 0304 automàticament s'obren dos programes que ocupen tota la pantalla.

·        el Tpwin, a  la part inferior, amb els diferents equips de futbol

·        el Word, a la part superior, amb una taula on s'ha de copiar o confegir la travessa.

Quan se selecciona un dels equips del teclat virtual Tpwin l'escut i el nom s'enganxen al lloc corresponent de la taula.

Com hi ha més equips que caselles disponibles hem estructurat l'activitat en diverses pàgines del teclat virtual

·      2 pàgines pels equips de 1a per ordre alfabètic

·      2 pàgines pels equips de 2a per ordre alfabètic

·      1 amb les apostes 1, X, 2 i amb les icones per esborrar, imprimir...

Activitats d'escriure

Aquesta  material està pensat en primer lloc per facilitar la còpia o confecció d'una butlleta de la travessa utilitzant un llenguatge pictogràfic.

L'activitat correspon a les etapes inicials de l'aprenentatge de la lecto-escriptura, on es prioritza els aspectes globals i funcionals per sobre els aspectes   analítics i instrumentals.

S'utilitza un mètode d'escriptura global ja que en prémer la casella s'enganxa l'escut i el nom de l'equip. S'utilitza una escriptura mixta  gràfica i textual ja que l'objectiu és treballar la lectura i l'escriptura.

S'ha construït una doble interfície de treball, una gràfica a partir dels escuts i una amb text a partir dels noms que es poden utilitzar indistintament en funció de les habilitats dels alumnes o de l'objectiu de l'activitat.

L'activitat fonamental és escriure o copiar la travessa de futbol seguint el següent procediment:obrir l'aplicació i tria la modalitat gràfica o de text

·        navegar fins a la plana del  primer equip del primer partit i seleccionar-lo

·        navegar fins a la plana del  segon equip del primer partit i seleccionar-lo

·        navegar fins a la plana dels resultats i triar l' 1, l'X o el 2

·        seguir els mateixos procediments fins a completar totalment la butlleta i imprimir-la.

Altres activitats

El futbol i la travessa poden ser un centre d'interès que permeten treballar nombrosos continguts i procediments. A tall d'exemple n'esbossarem alguns

Comunicació en l'entorn escolar

Tant si es fa una travessa individual o amb tota la classe, és una bona oportunitat per parlar i discutir entre els alumnes  tant en el moment de fer-la com en el moment de comptabilitzar el resultats.

Potser  una tàctica d'activació de la conversa  semblant a les preguntes “Què has fet aquest cap se setmana?”Avui,que has dinat ?” però amb un to més adult i lúdic.

Comunicació en l'entorn familiar

Com els resultats es coneixen del diumenge a través dels mitjans de comunicació aquesta activitat es pot utilitzar com estratègia perquè els alumnes mantinguin converses amb els membres de la seva família i mirin la televisió d'una forma més activa

Lògica

Tot i que confegir una travessa no és una activitat científica si que posa en joc procediments molt semblants al mètode científic ja que:

1.cal treballar amb ordre i de forma sistemàtica i no deixar-se cap partit
2.per a cada partit cal fer una hipòtesi anticipant els resultats en base a una valoració personal de les qualitats dels equips.
3.durant els partits o al final de la jornada cal fer un seguiment del resultats i comprovar si s'han complert les espectatives
4.finalment cal fer un recompte dels encerts realitzats

Medi social

Els equips de futbol d'alguna forma són una representació dels territoris i ciutats  de l'estat. La seva distribució no és homogènia, sinó que s'ajusta aproximadament a la capacitat econòmica dels diferents territoris.

L'estudi de la distribució dels equips de futbol, a través dels seus escuts o futbolistes, pot ajudar a donar significativitat a uns espais geogràfics allunyats.

Numeració i càlcul

La comptabilitat dels resultats en  la lliga de futbol, els punts, i tots els elements que configuren la classificació són un bon exemple per treballar la numeració i el càlcul tant amb nombres naturals com amb nombres enters ( positius i negatius).

Més informació

Podeu completar la informació sobre aquest material a

http://onlae.terra.es/quinielas.htm hi ha tota la informació sobre les travesses: les jornades, els resultats, la normativa.

http://www.xtec.net/dnee/jornada/pr01_1.htm  programació d’activitats en relació Segon Nivell de Concreció per a l'Escola 3-12.