XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


  WEB FÀCIL

Joan Fernández i Josefa-Bárbara Collado

Presentació

WebFácil és un programa assistent que pas a pas  facilita la  crea creació de pàgines web sense que calgui cap coneixement previ de com fer-ho.

Hi ha diferents versions, tot i que la filosofia és semblant els aspectes concrets i la seqüències de pantalla poden ser lleugerament diferent.

Aquí s’explica la versió més simple que és gratuïta però hi ha una versió professional WebFacilPro  amb majors prestacions

Descàrrega i instal·lació

WebFácil és un programa gratuït i l’instal·lador és pot descarregar d’internet a l’adreça:  http://webfacil.com

Una vegada s’hagi aconseguit l’instal·lador cal executar-lo per instal·lar els components del programa en el seu lloc adequat. Per defecte WebFácil s’instal·la a la carpeta  C:\Archivos de programa\WebFacil\ i crea una drecera a l’escriptori que podeu esborrar. L’instal·lador també crea una carpeta a Inicio | Programas | WebFacil amb dreceres per engegar el programa, desinstal·lar-lo o accedir a la web.

Funcionament

El programa us guia pas a pas a través de 11 pantalles amb instruccions i formularis que us facilitaran la creació d’una pàgina web sense requerir coneixements tècnics especials.

WebFacil no permet crear qualsevol pàgina web sino que seleccionant les diferents opcions o responen a les preguntes crees la teva pàgina a partir d’uns models determinats que inclouen propaganda del programa. WebFacil si que permet utilitzar les imatges, textos i sons que om desitgi.

Abans d’iniciar el treball és important posar els fitxers d’imatges, so i text que voleu utilitzar dins la carpeta de la “webfacil” per trobar-los disponibles en les pantalles corresponents.

El programa està en castellà i  té una barra d’eines amb icones que facilita la navegació pel programa.

A cada pàgina hi trobareu una explicació del què cal fer i una ajuda amb explicacions més detallades.

Primera pantalla: Títol de la pàgina

En el primera pàgina trobareu unes caselles  on cal escriure el nom de la pàgina obligatòriament  i dos  títols més si voleu. També hi ha l’opció de col·locar un marc al títol principal per ressaltar-lo.

Segona pantalla: Fons de la pàgina

Cal seleccionar un combinació de colors i amb un fons si així ho desitgem. Hi ha 5 opcions i la pantalla mostra els diferents resultats.

Tercera pantalla: Incorporació de so

Tot i que es pot incorporar un fitxer de so WAV o MIDI és preferible no fer-ho i clicar el botó  “Ninguno”.

Quarta pantalla: Incorporació de text

Aquesta pantalla té un espai on s’escriu directament el text desitjat i botons per escollir les característiques del text (mida, negreta, cursiva...) WebFácil no inclou  cap corrector ortogràfic i potser és interessant escriure el text en un altre programa de tractament de text.

En aquest cas, el fitxer s’ha d’emmagatzemar amb extensió  TXT per després importar-lo des de WebFácil o bé copiar-lo i enganxar-lo

.

Cinquena pantalla: Incorporació d’imatges

Aquesta pantalla permet incorporar fins a 3 imatges que se situaran a llocs diferents. Les imatges han de ser JPG o GIF i es poden seleccionar de la llista d’imatges que hi ha a la carpeta del WebFácil.

La imatge 1 i la imatge 2 poden tenir un enllaç a una altra pàgina web que cal escriure en adreça completa si és una web externa, per exemple http://www.xtec.es,  o bé indicar només el nom de la pàgina si és de la mateixa web. La imatge 3 se situa al costat de l’adreça de correu.

Sisena pantalla: Incorporació de text en moviment

El programa ofereix la possibilitat d’incorporar text en moviment, però és preferible no utilitzar-lo ja que no es veurà amb tots els navegadors. Cal escriure el text que es vol en moviment i la situació dins de la pàgina web.

 

Setena pantalla: Enllaços

Es poden incloure opcionalment fins a 5 enllaços que apareixeran sota un títol com si fos un menú. Cal especificar l’adreça i el nom de la pàgina

.

Vuitena pantalla

Aquesta pantalla ens obliga a indicar una adreça electrònica. El més importat d’aquesta pantalla és el Nombre Archivo  Pagina Web que identifica la pàgina que estem fent.

Per defecte el programa posa el nom  index.htm, que és la pàgina inicial de qualsevol web, però cal utilitzar noms diferents per a cada  una de les pàgines que fem. En prémer Siguiente  s’escriurà la pàgina a l’ordinador.

 

Novena pantalla

En aquesta  pantalla trobarem la informació dels fitxers que necessita la pàgina web així com uns botons per veure-la en local o enviar-la al servidor.
 

Desena i última pantalla

Aquesta pantalla ens facilita enviar la pàgina web, amb tots el fitxers necessaris, al nostre servidor web i d’aquesta manera serà visible des d’internet.

 

 

Publicar la pàgina

Una vegada les pàgines que heu fet es veuen correctament al vostre ordinador cal enviar-les a un servidor web, com és la XTEC o l’edu365  perquè siguin visibles des d’internet.
  • En el cas del professorat cal sol·licitar l’espai per penjar la web. Amb el formulari que trobareu a http://www.xtec.net/at_usuari/formularis/normes_us.htm
Per enviar les pàgines podeu utilitzar el programa: FTP  que es troba en el CD-ROM Materials de formació 2003
  • L’alumnat registrat a l’edu365 disposa de 15 Mb d’espai per a les seves pàgines o documents.

Dins l’espai de l’alumne hi ha un directori /html on s’han de col·locar els fitxers de les pàgines web que l’usuari vol que siguin visibles pels internautes amb els navegadors, a partir del fitxer index.htm

Es podran veure a l’adreça http://www.edu365.com/usuaris/xxxxx , on xxxxx és l’identificador de l’usuari alumne. Per enviar la pàgina web podeu utilitzar el mateix Web Facil o l’Administrador per a la gestió de carpetes a la xarxa de trobareu a l’escriptori de l’edu365.com.

Revisar i modificar

WebFácil  permet crear però no modificar les pàgines web. Si feu servir un editor com el Dreamweaver o Composer podreu fer totes les modificacions que calgui. Igualment,  amb qualsevol navegador podeu editar el codi font de la pàgina i fer-ne modificacions.

La revista virtual: un treball de llengua escrita amb alumnes sords de secundària

Aprofitant les possibilitats que ens aporta internet i la facilitat de crear pàgines amb WebFácil dintre del marc d’actuació del CREDA Comarques II, de Sant Adrià del Besòs, s’ha realitzat una experiència en col·laboració  amb alumnes sords d’ESO de l’ensenyament postobligatori i les professores consistent en la realització de ReviCreda, una revista virtual amb la col·laboració

Aquesta revista és el resultat final d´un projecte més ampli, que té com a objectius prioritaris dinamitzar l´intercanvi entre els diferents alumnes sords del CREDA i plantejar un treball de llengua oral i escrita amb una finalitat funcional i tangible.

Donada la gran dispersió de l’alumnat amb deficiència auditiva d´ESO i postobligatòria a l’àmbit d’actuació del CREDA COMARQUES II en aquests moments, resulta molt dificultós plantejar grups d’alumnes amb una periodicitat fixa. La modalitat de treball en grup és un complement a l’atenció logopèdica individual i sempre que les condicions ho permeten s’utilitza, per la qual cosa va sorgir la idea de realitzar una revista virtual que pogués aglutinar tots els alumnes sords que es troben a l’ensenyament secundari i els permetés beneficiar-se d’alguns dels aspectes que els grups d’alumnes presencials ens aporten, com poden ser:

  • la possibilitat de realitzar treballar la llengua  en un context funcional i significatiu.
  • L’acceptació de la sordesa a través del l’intercanvi amb altres nois i noies amb la mateixa deficiència.
  • la motivació per expressar-se amb correcció lingüística i millorar la competència lingüística en general.
  • la millora de l’autoestima al trobar-se entre iguals.
Darrere d’aquestes pàgines es troba l’esforç d’un grup format per Montserrat Casas Rojas, Rosalia Gabriel Ferrer, M. Soledad Peguero Valero, Eva de la Peña Gallego, Encarna Rozada, Carme Urbina Nieves i dels seus alumnes, així com el recolzament dels diferents centres escolars on estan escolaritzats. Tirar endavant aquest projecte ha estat complex, però pensem que ha valgut la pena i ha obert una via de comunicació i treball a utilitzar per altres professionals i alumnes. Per últim, voldríem agrair a tots els alumnes que han participat en aquest projecte el seu entusiasme i col·laboració, sobretot les seves idees fresques i originals, que han permès poder conèixer-los millor i contactar amb els seus interessos d’una manera més directa