XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

27-Feb-2004

Un parell  de webs

La matemàtica del consumidor

http://www.icconsum.org/formacio/consumhtml/

La web que us presentem conté una unitat de programació feta per Claudi Alsina i Josep M. Fortuny que aborda diferents problemes de la vida diària des del punt de vista de les matemàtiques.la matemàtica del consumidor

  • Proposa 15 temes de treball com El preu del diner, Els números de telèfon o La geometria dels envasos, que proporcionen l’argument per treballar els nombres, la geometria, la mesura i el  tractament de la informació

    Trobareu també 10 fitxers de suport per aclarir conceptes puntuals, una guia per al professorat  així com proves d’autoavaluació  en línia.

Forma part de la web de l’Institut Català del Consum, i a l’apartat de publicacions trobareu diferents materials adreçats als consumidors, molts d’ells d’interès per al treball a classe.

Diversitat cultural i matemàtiques

http://www.xtec.net/~jcardena/Mates/imates.htm

En aquesta web personal de J. Cardenas, l’autor reflexiona sobre el treball de les matemàtiques a primària amb alumnes que pertanyen a distintes cultures i amb diferències fonamentals en la seva escala de valors i en les seves prioritats educatives.
Diversitat cultural i matemàtiques

Planteja que tot i que l’adquisició de la llengua d’aprenentatge és la base fonamental que els farà integra a  les activitats normals de l’aula dominar, no poden perdre aquests de 4 o 6 mesos en activitats de matemàtiques no adequades al seu nivell, que faran, que el nen oblidi els aprenentatges que portava del seu país i li crearà una actitud de rebuig en un intent de no sentir-se diferent.

Ens proposa  trobar estratègies que permetin identificar els coneixements previs a l’àrea de matemàtiques i integrar les diferències produïdes per la procedència del alumnes.

Analitza el que representa resoldre problemes, més enllà dels aspectes estrictament matemàtics, i distingeix entre problemes d'operacions, d’estratègia, investigacions i projectes.

Hi trobareu dues col·leccions de problemes per al cicle superior de primària, on a més dels aspectes lògics matemàtics proposa diferents objectius per treballar relacionats amb la integració i el treball cooperatiu.