XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

27-feb-04

adapmat.exe Adaptacions mates

Enric Puig, Antonio Sacco, Joaquim Fonoll

Introducció

Adaptacions Mates és una plantilla del Word que té com a finalitat facilitar la preparació d’exercicis de matemàtica elemental aprofitant algunes possibilitats del Word.

Es tracta de materials de diferents autors que, per la seves aplicacions, s’han integrat en una mateixa plantilla i barra d’eines.

Aquests materials han sorgit, en un primer moment, de les inquietuds dels autors a donar resposta a les necessitats d’alumnes amb problemes motrius greus per seguir activitats matemàtiques de la classe.

En aquest cas, l’ordinador aporta facilitats en l’organització de l’espai i l’accés a un estri d’escriptura que els serà de gran ajuda a l’hora de fer càlcul numèric.

Aquests materials també poden ser de gran utilitat al professor que atén la diversitat i l’alumnat amb NEE, ja que li permet crear amb facilitat activitats personalitzades que l’alumnat resoldrà sobre el paper o a l’ordinador.

barra d'eines

Instal·lació i funcionament

El funcionament d’aquest programa necessita un ordinador amb el Windows 95  i el Word 97 o versions posteriors.

L’instal·lador ubica automàticament els fitxers al seu lloc i crea una drecera a l’escriptori i dins la carpeta Adaptacions Word.

El programa es pot engegar des de la drecera o directament des del Word amb el menú Archivo | Nuevo i triant la plantilla Adapmat.dot.

Les graelles

Enric Puig epuig124@pie.xtec.es

Les graelles estan fetes amb l’objectiu de facilitar la feina de matemàtiques a una nena afectada d’una paràlisi cerebral que li disminueix molt la motricitat i no li permet seguir el mateix ritme, a l’hora d’escriure i/o dibuixar, que la resta dels seus companys.

El problema sorgeix quan ha de fer una operació matemàtica, ja que posar les xifres una a sota de l’altra i fer les operacions corresponents pot representar un entrebanc molt important, en especial si són divisions. Després de provar diverses maneres, hem arribat a la conclusió que la forma més efectiva per a ella és treballar amb taules, ja que ens permet fer una distribució molt més fàcil i correcta de totes les xifres que formen part de l’operació.

El pas següent és trobar una manera ràpida i efectiva de poder fer taules. És aquí on les macros adquireixen un paper especial.

En aquest document, hi ha dues macros per dibuixar taules:

  • Una crea taules que ocupen 10 columnes i 8 files; està destinada a operacions petites.
  • L’altra crea taules que ocupen 35 columnes i 10 files; està destinada a més d’una operació en la mateixa línia.

Igualment, s’han d’afegir dues macros més per dibuixar les línies:

  • Línia de l’operació: una ratlla a sota de la casella per sumar, restar o multiplicar.
  • Casella per a fer  divisions.

 L’alumna posa una sola xifra en cada cel·la i tria les línies de les operacions. Un cop acabada l’operació, pot esborrar les columnes i files que li hagin sobrat. En cas que en necessiti més, les afegeix seguint un dels mètodes que li siguin més senzills (amb la icona corresponent de la barra d’eines o amb la tecla del tabulador en el cas de les línies).

Vegeu-ne uns exemples:

1- CURTA

6

3

2

5

2

5

       

1

3

2

 

2

5

3

     
 

0

7

5

           
   

0

0

           
                   

2- PLENA

 

5

6

7

2

5

             

8

7

8

6

     

+

3

1

2

3

5

           

-

5

6

5

4

     
 

8

7

9

6

0

             

3

1

3

2

     
                                       
                                       
                                       

Formulari de càlcul

Antonio Sacco info@antoniosacco.com.ar

El programa facilita el “dibuix” de les operacions matemàtiques dins d’un documento del Word. La versió original la va desenvolupar Ignacio Dardis, un xicot de l’Argentina amb determinats problemes motrius.

Si un nen no pot fer servir un llapis amb precisió, li serà molt difícil, i de vegades impossible, "dibuixar" en el paper les operacions mentre treballa les matemàtiques. Això li impedeix que desenvolupi el model mental necessari per incorporar totalment el procés matemàtic que ha d’aprendre.

És probable que aquests nois puguin utilitzar el teclat de l’ordinador i un  processador de text com el Microsoft Word. El formulari de càlcul anomenat originalment "Matemàtica per a Nacho"  facilita la feina de posar sobre una graella del Word les xifres d’una operació matemàtica.

El programa no resol l’operació , sinó que distribueix els elements de l’operació perquè després l’alumne/a faci els càlculs.

En prémer la icona de la barra d’eines, apareix el formulari per introduir l’operació. Cal teclejar:

  • la primera quantitat
  • el signe de l’operació ( +, -, * per multiplicar, / per dividir)
  • la segona quantitat

En prémer RETORN o fer clic al botó =, es tanca el formulari i automàticament es dibuixa l’operació.

Cal tenir present que:

  • Es pot treballar amb decimals representant la coma decimal amb un punt, per exemple: 3.84.
  • Es poden representar sumes  de diversos sumands.

El problemes

Joaquim Fonoll jfonoll@pie.xtec.es

El mòdul de problemes és una adaptació del mateix mòdul de la calculadora CalcWav però orientat a la creació de problemes escrits.

En crear un document, la plantilla incorpora els fitxers PRO que contenen els problemes i actualitza el desplegable que permet seleccionar-los

Cada vegada que es prem la icona ?, el programa “inventa” un problema i l’enganxa al document.

Seleccionant alternativament un problema i una graella, podeu preparar un full d’exercicis.

En guardar el document, no cal  guardar la plantilla, ja que aquesta s’actualitza cada vegada que s’engega.

Amb l’aplicació ProfeMaTIC podeu crear noves col·leccions de problemes.