XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

27-Feb-2004

El cas de la sessió

Problemes amb els problemes

Debat telemàtic
inscripció
participació (Educampus)

La Marta és una nena de quart que ha seguit l’escolaritat en el centre sense dificultats.

A l’escola aquest curs han iniciat un treball sistemàtic dels problemes de matemàtiques i en els controls la mestra ha vist que la Marta té dificultats per resoldre’ls correctament.

Quan es tracta de fer les operacions o el càlcul escrit, la Marta ho fa prou bé, ja que  recorda les taules i ha après els mecanismes, però en els problemes difícilment aconsegueix trobar la solució correcta.

La mestra es pensa que podria ser per dificultats en la comprensió lectora i que la Marta no resol els problemes perquè no entén el plantejament. També és possible que tingui problemes per estructurar la feina, seqüenciar els passos i triar l’estratègia adequada, perquè és veritat que la Marta és una mica despistada i desorganitzada.

  • Com ens pot ajudar l’ordinador a facilitar la comprensió lectora
  • Com podríem ajudar a estructurar la feina de resolució de problemes
  • Quins materials coneixem que siguin d’utilitat

 

Mates a l’ESO

Nen amb paràlisi cerebral (tetraplegia espàstica) amb molt poca autonomia motriu. Integrat en un IES a 2n d’ESO que presenta un nivell de capacitats cognitives molt bo, amb una mitjana de curs d’excel·lent.

Aquest curs hem observat que s’han accentuat les dificultats per accedir a la realització de determinats exercicis, especialment als trencats, la representació gràfica de funcions matemàtiques, el dibuix lineal i altres situacions que requereixen adquirir determinades habilitats motrius.

Per atendre les necessitats d’aquest alumne després de fer la corresponent paperassa, el Departament d’Ensenyament ha dotat el centre d’un ordinador portàtil per l’alumne. Ara cal concretar de quina manera s’ha d’utilitzar aquests recur

  • Com introduir l’ordinador en una classe de secundària
  • Quins programes i recursos serien d’utilitat en aquest cas
  • Quines tasques han d’assumir les diferents persones que intervenen en el cas d’aquest alumne

 

XTEC