XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos
El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

27-Feb-2004

Polígons: geometria artística

Bernat Orellana proellan@pie.xtec.es

Introducció

Polígons és un programa a cavall entre la geometria i el disseny gràfic que permet omplir una superfície amb figures geomètriques i aconseguir imatges de gran vistositat. El programa Polígons està pensat per crear imatges geomètriques combinant figures amb una estructura poligonal per experimentar amb diferents variables i dades numèriques que els algoritmes transformen en figures geomètriques complexes. El programa Polígons forma part del Projecte “Alfawin Geomètric” i es proposa que els alumnes, tot jugant, descobreixin les relacions numèriques i les estructures profundes de les figures geomètriques.

Instal·lació i primers passos

El Polígons es pot baixar de la web del programari educatiu de la XTEC a la pàgina  http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu. D’allà us descarregareu un instal·lador que de manera automàtica copia els fitxers del programa dins l’ordinador. El Polígons s’instal·la junt amb altres programes de la sèrie Alfawin Geomètric, com el Màgic o el Calidoscopi, i crea una drecera en el menú Inici | Programes |  Alfawin Geomètric i a l’Escriptori. En engegar-lo, s’observa que disposa de dos espais de treball:

 • La pantalla d’edició amb el menú de les formes o polígons a l’esquerra.
 • La pantalla de dibuix, a la dreta, on es multipliquen les formes fins a omplir la imatge.
Les formes o polígons es dibuixen seleccionant el tipus de  forma, el nombre de costats i altres característiques, com el gruix, el color, la mida... Fent clic sobre el polígon dibuixat a la pantalla d’edició, aquest s’estampa a la pantalla de dibuix.
La pantalla de dibuix té dues formes de treballar:
 • Dibuix simple amb una sola figura que ocupa tot l’espai disponible.
 • Forma múltiple on la figura es repeteix dins una graella de 4 x 6 quadres.
dibuix simple
La brotxa serveix per acolorir, omplir els espais i canviar el color de les línies. En el menú Arxiu hi ha les opcions per  desar, imprimir o exportar al Paint per continuar treballant amb altres eines. pantalla polígons

Dibuixar polígons

Les formes o polígons no es dibuixen directament, sinó que se seleccionen les diferents opcions de l’editor de formes o variables. En modificar-les, el sistema processa les dades i transforma les variables numèriques en estructures de tipus geomètric. Les figures es dibuixen a partir d’una circumferència, o dues si són formes estrellades. La mida de les circumferències, la mida dels angles, el nombre de costats, etc., determina la forma final. Les variables que s’han de considerar són:

 • Nombre de divisions de la circumferència: que determina el nombre de costats i l'estructura triangular, quadrangular, pentagonal...
 • Grandària del radi extern:determina la mida de la forma.
 • Grandària del radi intern: determina l’espai interior dels polígons estrellats.
 • Tipus de forma: estrella, polígon regular, diagonals, polígon plegat...
 • Angle exterior: determina el gir de l’angle exterior dels polígons. En un polígon regular fa girar la figura. Disposa d’un editor d’angles.
 • Angle interior:  determina el gir de l’angle interior dels polígons estrellats.
 • Gruix de la línia: gruix dels costats del polígon que pot prendre quatre valors:

angle interior i exterior
a
ngle interior i exterior

editor d'angles
editor d’angles

angles 2

groc angle interior / vermell angle exterior

Estampar els polígons

Fent clic sobre la pantalla d'edició de la figura, el polígon s’estampa a la pantalla de dibuix. El resultat final de l’estampat depèn dels diferents paràmetres de la pantalla de dibuix que són:

 • La modalitat de dibuix: simple o múltiple
 • Les files seleccionades que determina en quines caselles s’estamparà la forma. Hi ha un botó vermell que desactiva totes les caselles seleccionades.
Una manera diferent d’estampar les formes és utilitzar el llapis que estampa les formes una a una a la casella que assenyala. llapis  
 

Els colors, les formes i altres prestacions

El Polígons disposa d’una paleta fixa de 96 colors. Les formes s’estampen no amb el color dibuixat a la pantalla d’edició, sinó segons el color seleccionat en cada moment.
El rodet   El rodet és l’eina per pintar de colors les formes estampades. Només treballa a la pantalla de dibuix i omple els espais i les línies seguint el color com en qualsevol altre programa de dibuix.

Podem delimitar l’acció del rodet perquè actuï en una casella o bé una fila o tot el dibuix. En aquests casos, l’acció del rodet s’aplicarà des de la casella assenyalada fins al final. El programa desa i recupera els dibuixos en format BMP. Qualsevol imatge BMP es pot recuperar i situar com un fons on podem estampar els polígons que dibuixem. El Polígons genera automàticament una galeria històrica que permet visualitzar les deu últimes modificacions i les recupera simplement passant el cursor pel damunt.
Aquesta eina permet observar de forma dinàmica les últimes modificacions i crear un efecte visual d'animació.

Els poligons

Propostes d’utilització

 • Experimentació directa
Comprovació experimental de les formes geomètriques de tipus poligonals o lineals a partir de la manipulació de les eines del programa.
 • Reinterpretació i nova elaboració "... fes un dibuix com aquest..."
  L'alumne/a ha de reproduir un model a partir de reconèixer primerament les característiques de la figura representada. També ha de trobar quines eines del programa són necessàries per a la construcció dels dibuixos.
 • Creació de mostres
  A partir d’una forma inicial situada a la primera casella, anem modificant els paràmetres a poc a poc de manera que en les diferents caselles s’obté una evolució de les formes.
   
mostres 1 mostres 2
mostres 3