XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

26-abr-04

Adaptacions Word Adaptacions Word versió 4: un entorn personalitzat de treball

 

Introducció

Les Adaptacions Word per a l'educació infantil i primària són un conjunt de plantilles, barres d’eines i macros que modifiquen la configuració del Word per  simplificar l'entorn i facilitar que els alumnes hi puguin treballar amb major eficàcia i autonomia.

El Word és un programa complex ple d’opcions i recursos que el nostre alumnat no utilitzarà fins que sigui més expert. D’altres opcions estan massa amagades i resulten difícils d’utilitzar per a usuaris novells. Les Adaptacions Word oculten la major part de recursos i deixen en primer pla, destacats, aquells que són de més utilitat en cada edat.

Antecedents

L’origen d’aquestes adaptacions són uns materials desenvolupats en algunes escoles d’Osona que, seguint l’evolució del programari, es van transformar primer en les Adaptacions Amipro i finalment en les Adaptacions Word.

Aquesta nova versió  aporta:

 • Nou disseny de les barres d’eines ajustant-les en el que l’experiència ens ha demostrat que era de major utilitat.
 • Compatibilitat en les diferents versions del Windows i del Word (97, 2000, XP).
 • Major aprofitament de les prestacions del programa i dels coneixements adquirits els darrers anys.

  A la nova versió s’ha inclòs la plantilla TradWordCat 3.3 d’en Josep i Pere Ponsatí i Cornellà (http://www.jopers.cjb.net) que tradueix al català els menús i altres opcions del Word.

  Novetats

  La nova versió és conservadora respecte a l’anterior, però com a principals novetats destaca que:

 • S’ha ampliat la zona de dibuix del Paint, que anteriorment era molt petita, a una mida de 16 x 12 cm.
 • La síntesi de veu al parvulari funciona automàticament de manera que, tal com fa el Parlador, llegeix les paraules i les frases mentre s’escriu. Aquesta prestació és opcional i es pot desactivar.
 • S’ha incorporat, en el cicle mitjà, una funció de verificació ortogràfica que marca en vermell les paraules incorrectes simulant el funcionament de l’Adhoc. Aquesta verificació té desactivada les opcions de suggeriments i obliga  l’alumnat a aplicar les normes ortogràfiques o cercar les paraules al diccionari.
 • S’ha incoporat com una nova opció la plantilla Adapatcions Word x Mates.

  Instal·lació

  El programa ADAPWD04.EXE instal·la les Adaptacions Word a l'ordinador de manera automàtica. Es pot descarregar de la web de SATI DNEE o bé en versions actualitzades de l’adreça http://www.jfonoll.tk o http://www.xtec.net/~jfonoll.

  Requeriments

  Les Adaptacions Word funcionen amb el Windows 98, el Milennium, el 2000 i l’XP, i amb l’Office 97 i 2000.

  Per utilitzar les opcions de veu, l'ordinador ha de tenir instal·lada la síntesi de veu UPCTV que trobareu a la XTEC.

  http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=sintveu

  Per utilitzar el verificador ortogràfic cal tenir instal·lat els corrector de català del Word. Trobareu instruccions de com fer-ho a http://www.xtec.net/~fbusquet/catala/ o bé a  http://www.interactiu.net/jopers/corrector.exe .

  Si utilitzeu la lletra manuscrita cal tenir instal·lada la Memima que trobareu a:

  http://www.aeic.es/fonts/

  L’instal·lador

  En executar ADAPWD04.EXE, l’instal·lador detecta la versió del Windows i del Word copiant els arxius i les plantilles al lloc adequat.

  L’instal·lador també crea una drecera a l’escriptori per engegar el programa i al menú Inici | Programes | Aplicacions PIE | Adaptacions Word on trobareu un enllaç per actualitzar les adaptacions i accedir directament al web del programa.

  Descripció i primers passos

  Podeu utilitzar les Adaptacions Word clicant a la icona de l'Escriptori o engegant el Word i creant un nou document amb el menú Archivo | Nuevo | Adpword.dot, no des de la icona .

  El programa mostra un menú emergent amb sis opcions:

  • Parvulari
  • Cicle inicial
  • Cicle mitjà
  • Cicle superior
  • Mates
  • Estàndard

  En seleccionar-ne qualsevol, automàticament es crea un document nou i es configura l’espai de treball. En tancar el document, el Word recupera la seva aparença anterior.

  Funcions i funcionament

  Parvulari

  La configuració de parvulari és la més simple i la que presenta menys. L'espai de treball es configura amb el  menú amagat, les icones grans, una sola barra d’eines vertical a l’esquerra i una visió de tota l'amplada de la pàgina.

  Aquesta plantilla s’ha dissenyat pensant en usuaris que combinen un dibuix amb un text breu d’una o dues frases.

  El document té un espai per al nom i afegeix automàticament la data a la capçalera.

  La barra d’eines presenta les opcions següents:

  Document nou: crea un nou document amb la mateixa plantilla i format.

  Tancar el document: desa i tanca el document i li assigna automàticament el nom del text de la primera línia.

  Imprimeix directament sense preguntar res.

  Activa l’estil de lletra de pal posant el text en majúscules.

  Activa l’estil de lletra manuscrita.

  Insereix una imatge del Paint desplegant les barres d’eines per dibuixar.

  Activa o desactiva la lectura automàtica de paraules i frases.

  Llegeix el text seleccionat o el paràgraf on està situat el cursor.

  Tanca l’aplicació sense desar el document.

  El funcionament de la major part d’aquestes opcions és intuïtiu, però convé saber que:

  • Tancar el document desa i tanca el document assignant-li automàticament el nom de l’alumne/a i la data del dia. L’objectiu és facilitar l’autonomia de l’alumnat, ja que previsiblement en aquesta etapa l’alumnat no sap escriure el nom del fitxer i no desarà més d’un document per dia. Si és necessari, el professorat pot utilitzar el menú per assignar un nom diferent a cada document.
  • La lletra manuscrita i la lletra de pal són uns estils de text que el professorat pot utilitzar i modificar segons les opcions del seu centre.
  • Inserir una imatge del Paint crea un espai de dibuix de 16 x 12 cm. En activar aquesta opció, es despleguen  les barres d’eines del Paint que es poden utilitzar sense limitacions.
   Fent clic fora de l’àrea de dibuix es tanca el Paint i el Word recupera les seves barres i menús mentre que fent doble clic dins l’àrea de dibuix tornarà a activar-se el Paint.
  • Lectura automàtica de paraules i frases. A mesura que s’escriu, el programa llegeix la paraula o frase i facilita a l’alumne/a un reforç auditiu que l’ajuda ha codificar correctament el text.
   En prémer la tecla Espai, el programa llegeix la paraula anterior i en prémer Intro es llegeix la frase. El sistema està pensat perquè, tal com funciona el programa Parlador, l’alumnat corregeixi paraula per paraula mentre escriu i valori el sentit de la frase en finalitzar-la.
   Per utilitzar aquesta opció cal tenir instal·lada la síntesi de veu, uns altaveus o, millor encara, uns auriculars que no interfereixin la dinàmica de la classe.
   Aquesta prestació és opcional i s’activa o desactiva fent clic a la corresponent icona de la barra d’eines que canvia el color del botó.
  • Lectura del text té prestacions semblants a la lectura automàtica però funciona manualment  llegint el text seleccionat o alternativament la frase on hi ha el cursor.

  Cicle inicial

  Té una configuració semblant a la de parvulari però amb més opcions, ja que disposa de:

  • Menú del Word en versió catalana visible a la part superior.
  • Opcions per tancar  i recuperar arxius.
  • Visualització de la pàgina sencera o en modalitat amplada de pàgina.
  • Opcions per canviar els estils de lletra de pal, manuscrita o títol.
  • Opcions per a la negreta, el color de la lletra, l’alineació...
  • Possibilitat d’inserir una taula de 2 x 2.

  A més a més, s’ha eliminat:

  • L’opció de lectura automàtica.
  • La inserció automàtica de la data.

  Cicle mitjà

  En el cicle mitjà el més significatiu és que desapareixen les opcions de veu i apareixen les opcions de correcció ortogràfica.

  Com a novetats cal destacar que:

  • Se substitueix l’opció Tancar el document per l’opció Desar.
  • Els estils de text són normal, títol i punts en lloc de lletra de pal o manuscrita.
  • S’incorporen les eines de copiar i enganxar.
  • L’eina Insertar tabla permet dibuixar taules de qualsevol nombre de files i columnes.
  • El verificador ortogràfic automàtic en prémer l’espai marca en vermell la paraula escrita si no està inclosa al diccionari.
  • A diferència del diccionari del Word, aquesta opció té desactivada la llista de suggeriments i obliga l’alumnat a cercar la correcció ortogràfica i a aplicar les normes, consultar el diccionari,  els companys o el professorat.
   La verificació ortogràfica automàtica s’activa o desactiva clicant sobre la casella
  • L’ortografia comprova l’ortografia del text i senyala les errades ortogràfiques. També té desactivada l’opció de suggeriments, però es pot activar durant la revisió.

  Cicle superior

  La plantilla del cicle superior és molt semblant a la normal però amb dues diferències fonamentals:

  • Els menús estan traduïts al català.
  • S’han incorporat en una sola barra d’eines les opcions que semblaven de major interès.
  • Cal destacar la incorporació del diccionari de sinònims, una eina poc coneguda i de gran utilitat per enriquir el lèxic emprat en els textos.
  • En aquest cas, tant les opcions com les icones són les estàndards del Word.

  Adaptacions mates

  Adaptacions mates és una plantilla del Word que té com a finalitat facilitar la preparació d’exercicis de matemàtica elemental aprofitant algunes possibilitats del Word.

  Es tracta de materials de diferents autors que, per la seves aplicacions, s’han integrat en una mateixa plantilla i barra d’eines.

  • Les graelles estan fetes amb l’objectiu de facilitar els exercicis de matemàtiques. N’hi ha una de petita 10 x 10 i una de gran 35 x 10.
  • Línies dibuixa les línies de les operacions.
  • El formulari de càlcul permet escriure qualsevol operació aritmètica i la dibuixa en una graella.
  • La col·lecció de problemes permet triar una de les col·leccions de problemes editades amb Profemàtic.
  • Escriure problemes inventa un problema a partir de les dades de la col·lecció seleccionada.