XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

26-abril-04

Els treballs d'els tallers
 

Activitats d'estimulació visual per a alumnes greument afectats amb continguts del medi ambient

Coordinació: Gemmna Estruch

El medi ambient és eix transversal interessant per treballar-lo a tots els nivells i àrees educatives. Des de la xarxa telemàtica fins a l’oferta de programari comercial  es poden trobarmaterials educatius mediambientals per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, però resulta més difícil veure-hi reflectides les necessitats dels alumnes amb greus afectacions.

És per això que l’activitat d’aquest taller es va orientar a crear activitats que estimulen l’atenció visual de l’alumne/a greument afectat a través d’elements relacionats amb el medi ambient.

El resultat ha estat unes presentacions multimèdia en què l’alumne/a fa una cerca i un seguiment visual de l’element gràfic que apareix en pantalla, degudament contrastat amb el fons.

Pensant amb els interessos de les diferents edats de l’alumnat, s’ha fet una selecció de diferents motius, o continguts,  i s’ha reforçat l’atractiu visual i auditiu necessari per captar la seva atenció.

Les presentacions han estat fetes amb el programa PorwerPoint  i cal anar clicant per fer aparèixer els diferents elements visuals. D’aquesta manera, tenim un control manual de les estimulacions visuals que s’ha d’ajustar al ritme del nostre alumnat

.

Amb aquesta finalitat també podeu utilitzar el teclat:

 • AvPág: fa sortir l’element següent.
 • RePág: tira la presentació un pas enrere i amb AvPág torna a sortir de nou el mateix element.
 • Ctrl Inici: va a l’inici de la presentació i comença de nou.
 • Ctrl Fi:  va al final i facilita tronar al menú.
 • Escape: surt de la presentació.

Els materials que finalment us presentem són:

 • Peix 1: uns peixos es mouen a dreta i esquerra de la pantalla sense cap so de fons.
 • Peix 2: uns peixos amb música es mouen a dreta o esquerra. En aturar-se, s’atura la música. Cal fer clic per continuar escoltant-la.
 • Peix 3: uns peixos de diferents mides apareixen formant una escala de gran a petit.
 • Flors: a cada clic apareixen a la pantalla flors de diferents formes, mides i  posicions.
 • Les estacions: sobre la música de les Quatre estacions, de Vivalvi, van apareixent diapositives de les diferents estacions amb diferents efectes visuals.
 • Mar i muntanya: una diapositiva del mar i una de la muntanya.
 • Respectem el medi ambient: tres petits espots amb eslògans sobre el reciclatge i l’estalvi d’energia.

El PCC en escoles d'educació especial: desenvolupament curricular de blocs temàtics i elaboració de proves de mínims

Coordinació: Xavier Gisbert

El treball de la jornada es va orientar a obtenir un material que resultés d’utilitat als assistents i fos aprofitable per terceres persones

Després de presentar el treball planificat pel SEMPCC (Seminari per a l’Elaboració del PCC de les Escoles d’EE de les Comarques de Tarragona) ens vam organitzar per finalitzar el desenvolupament curricular del bloc temàtic p0204a00 “Hàbits d’autonomia social”.

Esquema de treball en el desenvolupament d’un segon nivell de referència per a les escoles d’EE de les comarques de Tarragona

La base de dades SEMPCC2

L’eina de treball va ser la base de dades SEMPCC2 que ha estat dissenyada per introduir, recopilar i gestionar el segon nivell de referència que s’està desenvolupant al seminari SEMPCC.

Permet incorporar unitats didàctiques relacionant-les amb un o més nuclis de continguts de conceptes NCC que per a nosaltres són un nivell intermedi entre els blocs temàtics i els continguts i objectius. Cada bloc temàtic conté un o més nuclis de continguts conceptuals.

És una base de dades feta amb l’Access 2000 i se n’ha automatitzat la instal·lació i utilització:

En aquesta pantalla principal hi ha botons de comandaments que permeten accedir als diferents formularis per poder incorporar els materials.

Hi ha dos informes preparats per a l’extracció de la informació de la base de dades SEMPCC2.  

 • Desenvolupament curricular BCT
  Cal introduir el codi del bloc temàtic desenvolupat, per exemple p0204a00, i s’obté el bloc temàtic  que s’ha acabat durant la jornada.
 • Unitats didàctiques NCC
  Cal introduir el codi del nucli de continguts conceptuals per exemple p0204a0001 i obtindreu totes les unitats didàctiques relacionades amb l’esmentat nucli de continguts conceptuals.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos al coordinador del taller, Sr. Xavier Gisbert.

Construcció de ratolins, polsadors i joguines adaptades

Coordinació: Jordi Escoin, Hilari García, Joaquim Fonoll

Descripció

L'objectiu d'aquests taller era aprendre a crear polsadors i joguines adaptades documentant amb fotografia els passos a seguir.

Algunes persones amb problemes motrius greus no poden utilitzar els teclat i el ratolí i utilitzen l'ordinador mitjançant polsadors i commutadors.

Amb coneixements tecnològics elementals es poden adaptar ratolins, teclats i joysticks per  fer-los funcionar amb polsadors. La mateixa tecnologia permet adaptar joguines elèctriques senzilles per fer-los servir amb polsadors.

L’activitat principal del taller va consistir a aprendre a soldar i desmuntar i muntar els aparells.

Molts dels assistents van aconseguir fer les adaptacions amb èxit, però en altres casos no es va aconseguir que funcionessin.

Tot i ser un procediment tècnicament senzill, alguns dels assistents van valorar que per l’esforç i el temps que s’hi havia de dedicar potser era preferible comprar les adaptacions fetes o encarregar-les.

Adaptacions de ratolins i altres perifèrics

Els botons dels perifèrics estàndards de l’ordinador per la seva forma o mida de vegades no són adequats per als usuaris.

L’adaptació d’aquests aparells consisteix a “robar” les connexions d’un o més  botons i preparar-les perquè s’hi pugui connectar qualsevol polsador

.

Per fer-ho cal:

 1. Desmuntar l’aparell.

 2. Soldar uns fils a dintre.

 3. Soldar un connector a fora.

 4. Fixar el connector.

 5. Tornar a muntar l’aparell.

En el cas del ratolí, es tracta de soldar al botó del clic esquerre o en tots dos uns fils i uns connectors.

La feina més delicada és identificar el lloc i soldar-hi els fils. Per fer-ho, no hi ha normes fixes, ja que cada ratolí pot ser diferent de resultes del taller. S’ha preparat un PowerPoint amb fotografies que ho expliquen pas a pas.

De la mateixa manera es poden adaptar teclats, joysticks i altres aparells.

Adaptacions de joguines 

Els nens amb grans problemes motrius no poden jugar lliurament, sinó que sempre depenen d’altres persones per fer-ho. L’adaptació de joguines elèctriques permet una major autonomia en el joc.

Hi ha dues estratègies per adaptar aquestes joguines:

 • Actuar sobre la font d’alimentació, les piles amb un enginy que s’anomenen plaquetes.
 • Modificar el sistema de comandament connectant uns polsadors als botons.

Les plaquetes són molt simples, però tenen l’inconvenient que en les joguines que es traslladen fàcilment es desconnecten.

Actuar sobre els comandaments resulta tècnicament una mica més complicat, però amb millors resultats sobretot si es tracta de joguines amb comandament a distància.

Aquí encara es més difícil proposar normes o formes regulars de procedir, ja que una petita joguina pot tenir una gran complicació tècnica.