XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


La lluna de Saturn 245 Mb La lluna de Saturn: vídeo aventura per a l’elaboració de frases

http://www.xtec.net/dnee/llunasat/

Introducció

Material elaborat en col·laboració entre el Programa de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Educació i professionals dels CREDA.

Inicialment pensat per treballar la comunicació i l’estructura de la frase amb alumnes hipoacúsics, però les seves característiques el fan adequat, també, per a d’altres alumnes que necessitin reforçar la comunicació bàsica en llengua catalana.

L’aplicació està guiada per un vídeo de ciència-ficció on es van intercalant activitats d’aprenentatge, amb exercicis interactius directament lligats a la continuació del vídeo, i d’altres exercicis d’aplicació amb estructures i situacions comunicatives semblants a les mostrades al vídeo.

La lluna de Saturn és una aplicació sobre diferents aspectes que desperta l’interès dels alumnes i els motiva a treballar:

 • La qualitat dels actors i la seva interpretació involucra l’usuari en una història de ciència-ficció.
 • L’usuari és tractat com a un participant més de la història, de manera que els personatges li pregunten coses sobre l’acció (com pot passar al teatre).
 • La narració està dividia en onze capítols, tal com ho fan les telenovel·les, cosa que facilita l’adequació de les sessions de treball a la classe i manté la intriga per la narració entre cada sessió.
 • Es tracta d’un material multimèdia on es combinen els estímuls visuals, sonors i escrits, i l’alumnat pot progressar o retrocedir segons el seu ritme personal d’aprenentatge.

La lluna de Saturn és un producte fet uns anys enrere i, en alguns aspectes, ens pot sorprendre desfavorablement :

 • El format de vídeo és antic i la visualització està limitada en grandària i resolució. La qualitat de les imatges no és la que avui en dia estem acostumats.
 • La manera d’utilitzar el ratolí per transportar les paraules allà on s’ha de construir la resposta necessita certa pràctica per resultar eficient.
 • Quan s’està utilitzant, poden sorgir problemes derivats d’aspectes tècnics:
  • No es poden tocar les tecles F11 ni F12, ja que canvia el format habitual de pantalla i cal sortir del programa perdent la feina de la sessió actual.
  • Cal evitar que l’alumne cliqui amb el ratolí quan s’està veient el vídeo, perquè, quan s’acaba la visualització, el programa intenta executar els missatges acumulats del ratolí i, si han coincidit amb alguna part de la pantalla d’interacció, es produeixen efectes imprevisibles.
  • El ninot de l’extraterrestre, que serveix per arrossegar les paraules a la casella de resposta, està molt a prop de la icona que serveix per sortir del programa (la clau). Això obligarà a cancel·lar el quadre de diàleg per sortir de l’aplicació abans de continuar amb les activitats. Per evitar-ho, és convenient mantenir pressionat el botó esquerre del ratolí mentre s’escullen les paraules de la resposta una a una.
  • Si un alumne ha acabat les onze activitats i engega com a veterà, i escull el seu fitxer guardat, és molt possible que es pengi el programa i que no torni a funcionar fins que no es reiniciï l’ordinador.
  • A vegades, el vídeo pot fer pauses inadequades que poden fer que l’usuari no tingui prou clar quan ha d’intervenir. També poden passar en altres moments; en aquest cas, es pot intentar anar amunt i avall a través del guió del vídeo (requadre superior dret).

Instal·lació

Abans d’iniciar el procés d’instal·lació cal tenir present els següents aspectes tècnics:

 1. L’espai disponible. El procés d’instal·lació pot requerir 700 Mb d’espai lliure
 2. La xarxa: el programa es pot instal·lar des de la xarxa però no funciona en xarxa
 3. On està l’instal·lador. Si te’ls baixes d’Internet et cal una connexió ràpida

L’espai  a l’ordinador

Per instal·lar el programa hem de tenir en compte els problemes d’espai i on guardareu els fitxers temporals

 • 300 Mb del fitxer  llunasat.zip (fitxer que baixareu de la web)
 • 400 Mb que ocupa tot el programa descomprimit
 • Disc dur de l’ordinador l’instal·lació final i la utilització serà més ràpida.
 • Unitat  T: de la xarxa permetrà instal·lar el programa als disc durs de tots els ordinadors que vulguem de la xarxa, ocupant 400 Mb a cadascun
 • CD, sempre necessitarem el CD per utilitzar el programa i també podrem utilitzar el CD per a instal·lar-lo a qualsevol ordinador.

Recorda El programa no funciona en xarxa.

Instal·lació pas a pas

La instal·lació d’aquesta aplicació tindrà unes passes:

 1. Baixar el fitxer  llunasat.zip des de Internet. http://www.xtec.net/dnee/llunasat/llunasat.zip
 2. Descomprimir el fitxer llunasat.zip 
 3. Copiar-lo en un CD-ROM si voleu guanyar espai i tenir-ne una còpia de seguretat
 4. Instal·lar l’aplicació és el pas següent:
 5. Executar el fitxer instal.exe. El programa s’instal·la automàticament i utilitzarà els fitxers del CD-ROM o del disc dur segons des d’on s’hagi fet la instal·lació
 6. Si es tria l’opció Personalitzada es disposa de dues modalitats:
  1. Instal·lació mínima: ocupa una quantitat molt petita d’espai al disc dur i sempre que utilitzis el programa necessitaràs un CD-ROM amb tots els fitxers del programa.
  2. Instal·lació completa: tots els fitxers es copien o han d’estar  un directori del disc dur de l’ordinador.
 7.  Fer neteja:
  1. Esborrem el fitxer llunasat.zip
  1. Si hem optat per utilitzar el CD-ROM esborrem el contingut del directori del disc dur  una vegada els haguem copiat tots els fitxers i tancat el CD-ROM.
  2. Si hem utilitzat la xarxa esborrarem el contingut del directori de la xarxa una vegada hàgim fet la instal·lació als diferents ordinadors.
 8. Utilitzar el programa . El programa s’engega des de una icona que trobareu a Aplicacions SGTI

Important

En el cas que no es vegi el vídeo de cap manera executeu el programa que trobareu a la carpeta CODECS

Si la lectora de CD-ROM està preparada, el procés d’engegar el programa  o d’instal·lar s’iniciarà automàticament cada vegada que poseu el CD-ROM.

Primers passos

Seguidament, apareix un quadre per escollir si és la primera vegada que l’usaràs o si ja has guardat alguna sessió anterior.

Quan ja té guardada una sessió anterior, et presenta diferents possibilitats opcionals:

 • Recordar
 • Fer exercicis previs
 • Veure resum del vídeo ja fet

L’usuari pot escollir algunes opcions o cap, com prefereixi. És molt convenient fer els exercicis previs.

L’elaboració d’activitats:

 1. Fer exercicis previs a la unitat (opcional)

  Els exercicis estan relacionats amb el que està passant al vídeo. Són diferents grups de quatre exercicis relacionats amb una mateixa funció comunicativa.

 2. Per no perdre’s i saber en tot moment quin grup d’exercicis s’està fent i quin toca després, en posar la fletxa del ratolí sobre el número de grup d’exercicis, apareix un globus que indica el mateix que a la part superior de la pantalla de cada activitat (com podeu observar a la imatge següent).

 3. La resposta interactiva a les preguntes del vídeo es fa escollint la resposta correcta a la part esquerra, sota el vídeo, i desprès col·locant la frase escollida paraula per paraula; en aquesta fase de transportar les paraules, és millor mantenir pressionat el botó esquerre del ratolí i moure el ratolí des d’on està la paraula al lloc de resposta (la paraula canvia a color groc quan la mà del ninot l’ha agafada).

Hi ha, a la pantalla anterior, dues icones més:

 • La primera icona (el llibre) permet anar a fer exercicis.
 • La segona (la clau) dóna pas a dues opcions:

 • Sortir de l’aplicació sense acabar la sessió.
 • Veure les dades sobre les activitats elaborades.

L’aplicació va fent el seguiment de la resolució de les activitats fetes per l’usuari.

Les unitats de treball

Breument, l’argument de la història és el següent:

Un astronauta roba una lluna de Saturn. Això provoca que els estels es moguin desordenadament i vagin caient, el que pot fer desaparèixer l’univers.Un extraterrestre i un bruixot aconseguiran alliberar la lluna de Saturn, que tornarà a la seva òrbita i retornarà l’ordre a l’univers.

L’aplicació està dividida en onze unitats de treball.

UNITAT

FUNCIONS EXPRESSIVES

1

- Què + DIR

- DIR + que...

- Ordre

- D’acord

- Hola / Bona  tarda / Bon dia

- Adéu

- Com + DIR-SE

- DIR-SE + nom

- On...?

- A + SN

- Ei! ESCOLTAR!  / Nom

- Què + VOLER

 

2

- On...?

- A + SN

- És molt lluny?

- No, no gaire / No

- Què + SER?

- SER + SN

- Gràcies / Moltes gràcies

- De res

- De què + SER?

- SER + de + SN

- Què + VOLER?

- VOLER + SN

- De qui + SER?

- SER + de + SN

- Quant + SN + VOLER?

- VOLER + Numeral + SN

- T’has fet mal?

- No, estic bé / sí molt

 

3

- Quants anys + TENIR?

- TENIR + núm. + anys

- On...?

- A + SN

- On + VIURE?

- A + SN

- Hola / Bona  tarda / Bon dia

- Pregunta (SÍ / NO)

- Sí / No / No ho sé

- Com + DIR-SE?

- DIR-SE + nom

4

- I a tu? (negativa)

- A mi tampoc

- Què + SER?

- SER + SN

- Pregunta (Sí / NO)

- Sí / No / No ho sé

- Què + FER?

- Ordre

- Què + DIR?

- DIR + que...

- On + SER + SN?

- SER + aquí / allà

- T’has fet mal?

- No, estic bé / Sí molt

 

5

- Què + SER?

- SER + SN

- Pregunta (SÍ / NO)

- Sí / No / No ho sé

- Oh! Que maco / Oh!

- Què + FER?

- Ordre

- Ordre

- Declarativa

- On + SER + SN?

- SER aquí / allà

6

- Qui + SER?

- SER + SN / No ho sé

- I tu? (afirmativa)

- Jo també

- Què + et + PASSAR?

- ESTAR + cansat / TENIR + set

- Què + SER?

- SER + SN

- Pregunta (SÍ / NO)

- Sí / No / No ho sé

 

7

- Hola / Bona  tarda / Bon dia

- I tu? (afirmativa)

- Jo també

- Com + DIR-SE

- DIR-SE + nom

- És molt lluny?

- No, no gaire / No

- Gràcies / Moltes gràcies

- De res

- On + SER + SN

- SER + aquí / allà

8

- Què + et + PASSAR?

- ESTAR + cansat / TENIR + set

- Què + DIR?

- DIR + que...

- És molt lluny?

- No, no gaire / No

- Per què...?

- Perquè.../ No ho sé

- Quina hora + SER

- SER...

 

9

- Pregunta (oberta)

- No ho sé

- Per què...?

- Perquè.../ No ho sé

- Ei! ESCOLTAR / Nom

- Què + VOLER

- Què + PASSAR?

- Declarativa

- Què + SER?

- SER + SN

- Pregunta (SÍ / NO)

- Sí / No / No ho sé

10

- Ai! Ai!

- Què + et + PASSAR?

- Pregunta (SÍ / NO)

- Sí / No / No ho sé

- Oh! Que maco / Oh!

- Ordre

- Declarativa

- On + SER + SN?

- SER aquí / allà

- Qui...?

- SN

11

- SER + com + SN?

- No, SER + més + adj  /

   Sí, SER + igual

- Ordre

- D’acord

- Ei! ESCOLTAR! / Nom

- Què + VOLER?

- Visca!