XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

25 - Abril - 05

WIN ABC

7,19 Mb Introducció

http://www.sapiens.ya.com/mateuad/tallercat.html

WIN-ABC és un programa educatiu compost per un gran nombre d'activitats per treballar les tècniques instrumentals de lectoescriptura i matemàtiques. A més, hi podem trobar altres activitats més lúdiques, encara que igualment educatives, que es poden intercalar entre les instrumentals. Al seu autor, en Mateu Adrover Pizà, li van concedir un premi per aquest material en el "Concurso de Programas por Ordenador", en la convocatòria de l'any 1994. El paquet consta de:

 • Activitats de WIN-ABC 3.2

 • Jocs o programes educatius

 • Eines del programa

 • Opcions de configuració o d'accessibilitat

El paquet s'acompanya d'un instal·lador, de la documentació en format Word i dels programes gestors dels usuaris.

Instal·lació i primer passos

Descàrrega

WIN-ABC es pot descarregar de la web i cal tenir present que hi ha diferents versions que no sempre funcionen amb totes les versions de Windows. Es pot prendre com a referència:

 • Taller Win-ABC: la pàgina personal de l'autor

http://www.sapiens.ya.com/mateuad/tallercat.html

 • WEIB: la web educativa de les illes Balears

http://weib.caib.es/Recursos/winabc/winabc.htm

Instal·lació

En el taller de Taller Win-ABC | Magatzem i Àrea de Descàrrega | Descarrega del programa trobareu els diferents components per instal·lar el programa.

 1. L'instal·lador es un fitxer *:MSI que requereix el programa INTSMSIA.EXE. Aquest fitxer ja existeix en el Windows XP però si treballeu amb Windows 95 o 98 caldrà descarregar-lo i instal·lar-lo

 2. Baixeu i executeu el fitxer win-abc.msi (4.936 Kb) que té data de 28 de juny de 2001 . Si accepteu totes les opcions per defecte:

 • el programa s'ubicarà a C:\Archivos de programa\win-abc32

 • es crearan dreceres a l'escriptori i al menú Inici | Win-ABC 32

 1. Si el vostre equip funciona amb Windows XP caldrà que actualitzeu la versió instal·lada. Heu de:

 • Baixar la nova versió de:

http://www.sapiens.ya.com/mateuad/actualitzacions.htm.

 • Descompactar el fitxer win-abc.zip que conté el win-abc.exe

 • Copiar el fitxer win-abc.exe dins la carpeta del programa C:\Archivos de programa\win-abc32 substituint la versió anterior.

Primers passos

Win Abc 32 s'engega des de la icona del programa i mostra una pantalla en blanc que serà l'espai de treball per realitzar els exercicis.

El primer passos serien configurar el funcionament del programa. En el menú Opcions triar

 • Idioma i seleccionar amb quina llengua es vol treballar

 • Ajuda determina les ajudes que es mostraran durant l'exercici

 • Sonido per activar els reforços auditius i Tarjeta de sonido per escoltar els fitxer de veu de les paraules

 • Configurar es gestionen les diferents velocitats

 • Sessions si voleu enregistrar una nova sessió o crear-la a partir de sessions existents, començar una sessió existent, editar-les...

A la barra de menús hi ha els diferents exercicis per exemple trieu:

 • Identificar | dibuxos

 • seleccioneu un dels fitxers de dades, AEIOUPCAT.DAT i Acceptar

 • resoleu l'exercici marcant els dibuixos que són com la mostra.


La xifres situades a la part superior dreta us indica els elements que resten per identificar

Activitats de WIN-ABC 3.2

Aquest entorn d'exercitació aplega més de 50 activitats educatives accessibles a partir de menús. Els exercicis utilitzen una base de dades amb dibuixos, signes i paraules que es poden editar i modificar. Les diferents activitats són:

 • Identificar: el programa presenta un conjunt d'elements i cal marcar amb el ratolí aquells que són com el model. Proposa 10 exercicis diferents amb l'abecedari, reconèixer dibuixos, lletres, paraules, síl·labes; rotació-inversió de dibuixos, lletres, paraules on es treballen aspectes de la percepció, discriminació i l'atenció visual per evitar problemes en l'aprenentatge de la lectoescriptura.

 • Copiar: el nen va copiant paraules, frases o síl·labes que apareixen a la pantalla com exercicis per l'aprenentatge de la lectoescriptura tot familiaritzant-lo amb el teclat. Es pot treballar amb el teclat físic de l'ordinador o un teclat virtual en pantalla on s'han reduït les lletres disponibles i els accents. Encara que tingueu instal·lada el tipus de lletra "abc.ttf" (que podeu baixar-vos de la mateixa web), és possible que aquests signes no es vegin correctament amb el tipus de lletra lligada:

 • Associar: es presenten dos conjunts de símbols i s'han d'associar els seus elements. Les associacions poden ser de paraula - dibuix, paraula - paraula, paraula - primera síl·laba, frase - dibuix, primer so - dibuix, so - dibuix, síl·laba - paraula, número - dibuix. ...

 • Memoritzar: es tracta d'exercitar la memòria, especialment la memòria amb l'objectiu d'augmentar el grau de retenció i la capacitat de reproducció d'allò observat. Entre els exercicis hi ha: memoritzar parelles de dibuixos, memoritzar lletres amb model, memoritzar lletres sense models, abecedari, taules de multiplicar, ..

 • Operar: exercicis numèrics amb sèries numèriques, sumes, restes, multiplicacions i divisions. Les operacions poden resoldre's per càlcul mental o l'algoritme tradicional però operant gràficament amb unitats, desenes i centenes.

 • Resoldre exercicis amb problemes que no s'instal·len amb les opcions per defecte. A la web del taller trobareu informació detallada de com crear problemes pel programa.

Jocs o programes educatius

El menú Opcions | Jocs Educatius obre una segona pantalla amb activitats de trencaclosques, mosaics i sopes de lletres i síl·labes per realitzar a la pantalla de l'ordinador utilitzant el ratolí. En tancar aquesta pantalla es torna al Win ABC que queda en segon pla però actiu.

Les activitats disponibles són:

 • Puzzle: trencaclosques on es tracta de reconstruir una imatge a partir de "retalls", que en aquest cas són de rectangles de mides diferents. Cal clicar a la cel·la de la graella per situar la peça.

 • Mosaics: es tracta de construir un dibuix utilitzant de forma repetida un nombre de peces limitat. Cal seleccionar una forma de la capsa amb les peces i fer clic en el lloc correcte. Amb el botó esquerra, la primera vegada s'estampa la peça i la segona (si ens hem equivocat) s'esborra. Amb el amb el botó dret es van escollint les diferents peces alternativament. Si es fa “amb model”, es té que seguir l'ordre que proposa el model.

 • Sopa de lletres: mostra un conjunt de lletres on cal identificar el nom dels dibuixos, o les paraules segons els nivells.

 • Sopa de síl·labes: mostra una sèrie de síl·labes que cal anar seleccionar amb l'ordre correcte per confegir les paraules dels llistat

Eines de Win-ABC

Win ABC funciona a partir d'una base de dades, llistat de paraules i una col·lecció de dibuixos i icones que es poden editar per modificar l'activitat. El programa inclou els recursos i les eines per fer-ho. Entre aquestes destaca:

 • El vocabulari del Win–ABC . Des del menú Opcions | dades | Veure i editar base de dades podreu revisar i modificar la base de dades de paraules multilingües amb la que treballa el programa. Aquesta base de dades es pot exportar o importar segons un format propi.

 • Les llistes de paraules són fitxers amb extensió DAT on s'explicita les paraules que participaran en els exercicis . Es visualitzen, s'imprimeixen es creen i s'esborren des del menú Opcions | Paraules

 • Les sessions són un conjunt d'activitats que es presenten de forma automàtica i seqüencial. Estan pensades per a un alumne en concret, és a dir, el programa demana que ho especifiqueu:

Les sessions es poden enregistrar , des del menú Opcions | sessions | enregistar , es tria el tipus d'exercici en el menú i després el nombre d'activitats d'aquell tipus que volem que faci l'alumne.


XTEC