XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

03 - octubre - 2005

Com es fa: Presentacions Power Point i Open Office

Power Point - índex

En aquesta sessió presentem tres materials educatius elaborats amb el programa Power Point, per això aprofitem per fer cinc cèntims d'algunes possibilitats dels programes de presentació i d'algunes característiques tècniques que faciliten el caràcter autònom de les presentacions una vegada acabades.

<Qui vulgui una introducció més pas a pas de com començar a fer presentacions pot consultar l'adreça http://www.xtec.net/dnee/aulaoberta/sessio1/index3.html o el curs D71 a l'adreça http://www.xtec.net/formaciotic/cdweb >

El PowerPoint ens permet crear presentacions fent servir l'ordinador i pot presentar la informació de forma multimèdia, amb textos i/o imatges fixes o en moviment, i associar-hi so i text.

El Power Point funciona segons el paradigma de presentació de diapositives (vistes a la pantalla com a pàgines). Cada fitxer és una col·lecció de diapositives.

Es poden fer diferents tipologies de documents:

Pàgines individuals . Cada pàgina té un sentit en si mateix i la presentació és una seqüència de diapositives que es pot ordenar de qualsevol manera. Per exemple acudits, endevinalles, anuncis... (ex.: “Temps verbals” que presentem en aquesta sessió).

Narració. Les diapositives expliquen una història amb continuïtat de forma lineal. La presentació té un sol ordre i les diapositives van una darrere l'altra. Per exemple contes, auques, fotonovel·les, còmics... (ex.: “el Gos d'en Pol” i “el Pastís de Paula” que vam presentar a la sessió 3 del SATI DNEE del 2004-2005).

Treballs documentals amb índexs o menú (Seqüència personalitzada). La informació està organitzada en sèries curtes de diapositives independents entre si, hi ha una diapositiva inicial (que fa d'índex o de menú) que és el punt de sortida de les informacions. A l'inici de la presentació hi ha la dispositiva menú o índex que enllaça amb les diferents miniseqüències que en finalitzar retornen a la diapositiva índex. L'estructura de la navegació és en arbre. Exemple en són documentacions temàtiques, mapes o gràfics comentats (ex.: “La Cèl·lula – LSC” que presentem en aquesta sessió).

En xarxa o hipertext. Les diferents diapositives enllacen unes amb les altres, de la mateixa presentació o d'altres presentacions, per nodes que les connecten. L'estructura de la navegació és en xarxa (ex.: “Rutines de la vida diària” que presentem en aquesta sessió).

Una altra característica interessant és que, al igual que el Word, són compatibles entre sí diferents versions, és a dir, podem elaborar una presentació amb la versió del Microsoft Office 2003 i veure-la i modificar-la amb les següents versions anteriors : 97, 2000 o 2002.

Anem a veure algunes característiques a través dels materials creats a les VII Jornades - Taller de creació de materials del 2004-2005 i que presentem en aquesta sessió.

Organitzar, igualar i alinear objectes: - índex

Els programes de presentacions guarden funcions semblants als programes de dibuix per moure i modificar els elements que col·loquem a les diapositives. Així podem trobar a l'apartat “Dibujo” de la barra d'eines del mateix nom:
 • Diverses formes d'alinear objectes seleccionats
 • També podem distribuir-los horitzontal o verticalment, és a dir, igualar les distàncies de separació entre els objectes.
 • Podem agrupar diversos elements
 • Podem ordenar-los col·locant-los davant o darrera
 • Girar-los

Personalitzar animació: - índex

Totes les opcions que comentarem aquí les podem veure i canviar a través de l'apartat “Personalizar animación...” del menú “Presentación”.En aquesta diapositiva de l'activitat “Temps verbals” podem veure diferents efectes d'animació.

Les imatges es mostren directament quan apareix la diapositiva. En canvi, els textos van apareixent d'un en un i en un ordre determinat: quan fem un clic apareix un text sobre la foto (texto 1 per la primera foto) i al fer el següent clic apareix el text sota la foto (texto 4 per a la primera foto).

A més, l'aparició del text superior va acompanyada d'un efecte sonor de màquina d'escriure i de l'efecte d'animació “Alargar – Desde abajo”.

En canvi el text inferior de la foto es mostra amb l'efecte d'animació “Volar – Desde la izquierda”.

Tots els efectes d'animació de la diapositiva els podem observar, sense sortir de la finestra de personalització, premem el botó “Vista previa”. Així, podem visualitzar els efectes que pretenem i decidir els més adients.

Hipervincles: crear i modificar - índex

Podem inserir hipervincles lligats a un quadre de text, a alguna paraula o paraules que seleccionem dins d'un text, a una imatge...

Un hipervincle el podem associar a una adreça d' internet (URL), o a una diapositiva dins de la mateixa presentació o a una diapositiva d'una altra presentació...

El terme hipervincle es refereix a fer un lligam a una adreça web (URL) o a un fitxer, però també podem referir-lo a un “Marcador”, dins del mateix document o en un document o presentació diferent.

A l'activitat “Rutines de la vida diària” podem veure diferents tipus d' hipervincles a diapositives internes i externes.

Per exemple, si seleccionem el quadre de text “objectius” i, després de prémer el botó dret del ratolí, escollim l'opció “Hipervínculo...”, ens apareixerà una altra finestra on escollirem “Marcador...” i després la diapositiva a on volem anar.

També podem definir un hipervincle amb una altra presentació o, fins i tot, amb una diapositiva concreta d'una altra presentació. Per això, premem “Archivo...” i escollim el fitxer de la presentació que volem vincular.


La presentació vinculada començarà des del principi. També podem, una vegada vinculat el fitxer de presentació, escollir “Marcador...” i elegir, dels títols de diapositives d'aquella presentació, una de concreta, que serà la que s'obri quan fem clic sobre el quadre on hem definit l'hipervincle.

Transició de diapositives: - índex

En qualsevol presentació és important definir la transició de diapositives. Per defecte, el programa està configurat de manera que, una vegada han aparegut tots els elements d'una diapositiva, si fem “clic” amb el botó esquerre del ratolí passem a la següent diapositiva.

En el material “Rutines de la vida diària” s'han variat les transicions per evitar efectes no desitjats.

Així, la següent imatge ens mostra l'última diapositiva d'una presentació associada a la presentació que serveix d'índex. Hem superposat a la imatge les finestres de “Configuración de la acción” i “Transición de diapositiva” per poder fer el comentari (en realitat, mai es poden aquestes dues finestres alhora en el programa).

Podem observar com el botó d'acció inferior té configurada l'acció “Fin de la presentación”, és a dir, si fem clic sobre el botó amb el botó esquerra del ratolí es tanca la presentació; això ho fem perquè, quan es tanqui, el que veurem en pantalla serà la diapositiva índex de la presentació des de la que hem accedit a aquesta.

En “Transición de diapositiva” hem anul·lat el comportament per defecte de “Avanzar”, tant per efecte del clic del ratolí, com per temps (“automáticamente después de”), perquè només puguem deixar aquesta diapositiva tancant la presentació.

En canvi, les anteriors diapositives d'aquesta presentació estan configurades per “Avanzar” “Al hacer clic con el mouse”.

Inserir sons i imatges - índex

Els diferents objectes que podem col·locar en una diapositiva, els sons i les imatges els podem inserir o els podem vincular.

Com que el programa ens els deixa inserir, i passen a formar part d'un únic fitxer, sembla que en la majoria dels casos serà més econòmic inserir-los que no vincular-los.

Abans d'inserir-los tindrem cura de comprimir-los. Per exemple, si la narració de cada diapositiva s'ha fet gravant amb micròfon, per reduir la grandària dels fitxers WAV resultants, utilitzarem un programa editor de so des del que els guardarem en format mp3 o en wav comprimit.

Després, en una diapositiva podem anar a “Presentación | Botones de acción” i escollir “Botones de acción: sonido”, i seleccionar el fitxer de so. Perquè quedi inserit el so a la presentació escollirem “Reproducir sonido” i NO “Hipervínculo a”

Vincular vídeos - índex

Els vídeos, en canvi, només els podem vincular. En aquest sentit, és important recordar, quan fem una presentació que inclogui imatges de vídeo, que:

 • Els fitxers de vídeo han de situar-se dins de la mateixa carpeta on està el fitxer de la presentació.

 • La carpeta on posem els fitxers ha d' estar situada en una carpeta que el sistema windows trobi sense cap dificultat, és a dir, la carpeta no pot estar ni en “Els meus documents” ni en el “Escriptori”.

Una altra recomanació és escollir un format de vídeo que sigui el més corrent possible, perquè la presentació funcioni en el major nombre d'ordinadors possible.

Explicarem una mica el procés d'elaboració de la presentació “La Cèl·lula – LSC” per exemplificar una manera d'elaboració de presentacions amb vídeos vinculats.

Després de filmar amb una càmera de vídeo, connectem la càmera a l'ordinador i obrim el programa editor de vídeo. Escollirem “Capturar”. Normalment detectarà que hi ha una càmera connectada, sinó ho especificarem a “Configuración...”
Amb el botó “Empezar Captura” el programa captura les imatges de la càmera. Ho va fent per parts o escenes que aniran apareixent a la pantalla.

Acabada la captura d'imatges passarem a “Editar”. Llavors veurem totes les escenes del vídeo a la part superior i les anirem arrossegant a la part inferior de la pantalla.Al taller es va optar per escollir tot el que s'havia gravat per tenir una mena de màster amb el qual treballar sense haver d' usar més la càmera. Amb totes les imatges ja editades, des de la pestanya “Hacer vídeo” es va “Crear archivo AVI”, guardant tot el contingut de la filmació en un fitxer d'aquest format.


Amb les imatges capturades de la càmera o amb les imatges guardades en format AVI, a “Editar” escollirem i manipularem escenes per crear els vídeos independents que necessitarem per a cada diapositiva. Ho farem subdividint les escenes en altres de més petites. Clicant sobre l'escena concreta amb el botó dret del ratolí escollim l'ordre “Subdividir escenas” i apareix una finestra emergent que demana que diguem quants segons volem que duri cada escenes.És més pràctic subdividir en trossos de 3 segons en amunt i, si en algun cas es necessita, tornar a subdividir l'escena concreta en escenes de 1 segon (el mínim permès). A la imatge següent estan emmarcades en color vermell parts de vídeo desestimades i les escenes escollides tenen una marca a la part superior dreta.

Després d'haver subdividit i escollit les escenes que interessen, passem a “Hacer vídeo”. Llavors escollirem un format de vídeo que ens doni una bona resolució per a la presentació, tan comprimit com sigui possible i que sigui fàcil de veure en el màxim nombre d'ordinadors. En el cas d'aquest taller es va escollir el format de Windows Media, ja que aquest programa s'instal·la amb el sistema operatiu Windows.

Prement “Transmisión” i format Windows Media i entrant a “Configuración” | “Calidad de reproducción” | “Alta”, es va obtenir el resultat desitjat.

Per usar els vídeos, obrim la presentació i escollim una diapositiva i n'inserim un. Després el podrem moure com si es tractés d'una imatge.Open Office - índex

OpenOffice es una paquet ofimàtic de programari lliure en prestacions equivalents a l'Office de Microssoft.

Inclou el programa d'editar presentacions Impress així com AutoPilot un assistent que us ajudarà a configura la presentació triant entre les diferents plantilles i altres opcions disponibles.

Engegueu el programa des del menú Inici | OpenOffice.org 1.1.0| Presentació. Segurament us resultarà més aclaridor saltar-vos l'AutoPilot i treballar amb una diapositiva en blanc on inserireu els elements que us calgui a la diapositiva

Algunes particularitats del programa:

 • Text. Per crear una caixa de text cal seleccionar l'eina Text situada al menú de l'esquerra

 • Imatges. Per incloure fotografies, dibuixos i altres tipus d'imatge cal anar al menú Insereix | Gràfics

 • Só i video. Cal anar al menú Insereix | Objecte

 • Quan s'insereix una nova diapositiva apareix en el peu del programa una solapa per cada diapositiva.

 • Al menú Vista | Vista Mestre possibilita alternar entre diferents visualitzacions de les diapositives

 • Al menú Formato | Página podeu canviar les característiques

 • En el menú Presentació a les opcions Configuració i Transició de les diapositives podeu modificar els paràmetres generals de la presentació

Per veure la presentació tant sols cal anar al menú Presentació | Presentació en pantalla o prémer F9

Alguns avantatges de l'Impress

 • Permet obrir i guardar fitxers en forma PPT compatibles amb Power Point a part del format ( .SXI) propi del programa. Mireu el menú Fitxer | Desar

 • Exporta a format PDF, HTML, SWF que es compatible amb Flash així com nombrosos formats gràfics (GIF, JPEG, ...) . Mireu el menú Fitxer | Exportar

 • Tractament del gràfics. Disposa d'una gran varietat d'opcions per treballar amb les imatges que apareixen fent clic dret sobre una imatge seleccionada. Es desplega un menú contextual amb possibilitats de girar, invertir, redimensionar, reduir colors, ... i el que és més important convertir un dibuix de mapa de bits a vectorial (menú Converteix)

 • Funciona com un editor gràfic vectorial i disposar d'eines per dibuixar, pintar i tractar els dibuixos vectorials.

 • Imatges 3D Pot treballar amb dibuixos tridimensionals, cubs, esferes, ... modificant la perspectiva , il·luminació , ... ( menú Eines 3D).

 • Configuració i personalització. Disposa de nombroses opcions per modificar l'aparença i la resposta del programa en el menú Eines en les opcions Configura i Opcions

Podeu trobat més informació en el cursos de formació

 • D 120 Ofimàtica amb l'OpenOffice Mòdul 5 sobre les presentacions. http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/2005/2005matform_in
  /materials/td120/index.htm
 • D48 B Presentacions OpenOffice. http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/2005/2005matform_in
  /materials/d48/d48b.pdf

XTEC