XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

01 - desembre - 2005

Plantilles Word d'activitats de lectoescriptura

Coordinació: Mercedes Rivera Pérez i Reme Sanabria Arias.

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller0405_1_mat.htm

El material

Plantilles Word d'activitats de lectoescriptura és una recopilació de propostes d'activitats per treballar la lectoescriptura, dissenyades per la Mercedes Rivera i Reme Sanabria que es presenten en forma de plantilla Word.

Les propostes d'activitats són diverses: identificar (sons, lletres, síl·labes, paraules), repassar (lletres, síl·labes, paraules), confegir paraules (dictats muts, armari codificat ...), jocs (cartronets petits de lectura, daus, dòminos, cartes, memori ...), etc.

Inicialment van ser creades per treballar amb alumnes amb N.E.E., però són igualment aplicables als primers nivells d'adquisició de la lectoescriptura i alumnes nouvinguts.

Cada plantilla va acompanyada d'un exemple que, la majoria de les vegades, exercita l'aprenentatge de paraules elaborades a partir de vocals i la consonant "p".

Els documents elaborats a partir de les Plantilles cal imprimir-los per tal de ser utilitzats com a fitxa de treball individual o com a material manipulatiu.

Cal tenir en compte que no es proposa un procés lineal per treballar les Plantilles, sinó que cal fer-ne una selecció i seqüenciació tenint en compte les necessitats de cada alumne o grup d'alumnes.

Aquestes activitats de lectoescriptura s'estructuren a partir del document "PORTADA" qu e conté:

 • Un índex.- A partir del qual es pot accedir a qualsevol de les múltiples plantilles.

 • On es poden trobar imatges?
  Enllaços a:
 • Magatzem d'icones catalanes.
 • Picto
 • Freefoto.com
 • Banc d'imatges CNICE
 • SEDEC
 • GOOGLE
 • Banc d'imatges CNICE
 • Autores.- Relació de les 10 autores que van participar al taller dissenyant activitats a partir de les plantilles proposades per les coordinadores, indicant el material elaborat per cadascú.
 • Altres.- Enllaços a d'altres materials ja elaborats en anteriors tallers.
 • És necessari tenir instal·lades les següents fonts de lletresm utilitzades en aquestes Activitats de lectoescripturam ja que, sense elles, algunes Plantilles no funcionaran correctament i es veuran deformades: Arial, Comic Sans MS, Escolar2, Escolar4, Escolar5, Massallera, Memimas-RegularAlternate, Monotype Sorts, Times New Roman

Plantejament del taller

A partir del document "PORTADA" s'efectuà la presentació de les diferents Plantilles i es van decidir les activitats que s'elaborarien per parelles, i que classificarien en carpetes organitzades per lletres per tal de facilitar-ne la localització. El primer punt va ser seleccionar les lletres a treballar.

Va ser de gran utilitat el vocabulari d'imatges classificades, recull efectuat per les coordinadores, que anomenem "Base d'Imatges".

La Base d'Imatges està organitzada per carpetes, on es poden trobar les paraules que es poden confegir amb unes determinades lletres que van apareixent de forma progressiva (vocals, p, l, m,...).

Les imatges de la biblioteca tenen unes característiques determinades per tal facilitar la feina de construir les plantilles

 • Grandària de les imatges ( 250x250 i 140x140)
 • Format de les imatges: gif.
 • Nomenclatura i classificació de les imatges.

Inicialment es va treballar amb 10/12 paraules a cada carpeta que posteriorment es poden ampliar a més grups de paraules.

LLETRES

PARAULES

VOCALS

Aa, ai, ee, ei, iaia, ioio, ou, u

Vocals +p

Api, pa, paó, papa, Pau, Pep, peu, pi, pipa, pipi, piu, pop, pou, ppp, pua,

Vocals , p, l

Ala, lila, lupa, oli, pal, pala, palau, pel, pela, plou, polo

Vocals, p, l, m

Mà, mal, mama, mapa, mel, meló, molí, mula, ploma, pom, poma

Vocals, p, l, m, s

Compàs, espasa, espelmes, ós, ou, ous, pèsols, pomes, sal, seu, sípia, sis,

Vocals, p, l, m, s, n

Mans, mona, nas, nen, nena, nens, meu, nina, no, nou, nous, pensa, piano

Vocals, p, l, m, s, n, d

Amanida, dau, diana, didal, dona, dos, ensaïmada, madalena, neda, saluda,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c

Ànec, calces, cama, camí, camisa, camises, campana, canelons,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c

Alicates, alt, ciclista, cotó, dàtils, dependent, dit, dolent, donut, estel,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b

Àlbum, ambulància, autobús, automòbil, baieta, bales, baló, bastons,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr

Arròs, barra de pa, barret, barrina, carretó, esborrador, espàrrecs,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r

Abocar-se, abric, albercocs, americana, anorac, aplaudir, aprenent

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll

Abella, all, ametlles, assolellat, camió badallar, barallar-se, bitlles, cabells, ,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu

Arquitectura, bàsquet, biquini, caqui, esquena, esqui, maquineta, paquet,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v

Avellanes, avi, avió, avorrida, cavall, cavar, cervesa, clavar, davantal, llavis

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f

Baldufa, botifarra, bufanda, bufar, cafè, catifa, cavall fort, enfadar-se, faldilla,...

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny

Aranya, banyador, banyar-se, banyera, bunyols, castanyes, llenya, muntanya,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g

Abrigat, agafar, agenollar-se, agulla, aigua, alegre, amagar-se, àngel, boig,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç

Abraçada, acaronar, braç, calçotet, forçut, llaç, llençar, lluç, pinça,...

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z

Benzina, colze, pinzell, pizza, suavitzant, zero

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z, j

Ajupir-se, esponja, jaqueta, jersei, penjar, jove, jugar, juntes, jutge, pijama

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z, j, x

Aixafar, aixeta, arxivador, baix, baixar, brotxa, butxaca, calaix, caputxa, cotxe,

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z, j, x, h

Alcohol, hamburguesa, handbol, hivern, prohibir, hockei

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z, j, x, h, l·l

Aquaqrell, mortadel·la,...

Vocals, p, l, m, s, n, d, c, t, b, rr, r, ll, qu, v, f, ny, g, ç, z, j,x, h, l·l

Kiwis, paper water,...

Les plantilles d'activitats

Consciència fonològica

 • Reconeixement d'un so dins d'una paraula.

Aparellament

 • Identificar paraules idèntiques.
 • Identificar paraules-dibuix
 • En dues columnes
 • Els dibuixos al mig
 • Aparellar paraula-paraula (de pal a lligada)

Identificació

 • Identificació d'una lletra demanada a partir d'un model escrit.
 • Identificació d'una lletra demanada a partir d'un dibuix referent (onomatopeia).
 • Identificació d'una lletra dins d'una paraula.
 • Reconeixement d'un so a partir d'un dibuix, sense model escrit ni oral.
 • Identificació de síl·labes.
 • A seleccionar entre síl·labes aïllades.
 • A reconèixer dins d'una paraula.
 • Identificació de paraules.
 • Identificació de paraules escrites a partir d'un model escrit donat.

 • Identificació de paraules a seleccionar dins d'una llista a partir d'un dibuix i un model escrit.
 • Identificació de paraules a seleccionar dins d'una llista a partir d'un dibuix sense model escrit.
 • Reconeixement de paraules escrites a partir d'una consigna oral (hi haurà consignes sense correspondència).
 • Identificació de paraules escrites a partir d'una imatge.
 • Hi haurà consignes sense correspondència.
 • A triar entre pseudoparaules.

Comprensió

 • Dibuixar el significat d'una paraula escrita (caselles).

 • Dibuixar el significat d'una paraula escrita (dòmino).

Escriptura

 • Repassar lletres.
 • Repassar síl·labes.
 • Repassar paraules.
 • Copiar triant el model adequat.

Confegir paraules

 • Apartir de l'armari sil·làbic codificat.
 • A partir de famílies de lletres.

Lectura de paraules

 • Lectures ràpides.
 • Lletra de pal.
 • Lletra lligada.

Dictats

 • Dictats muts.
 • Model dòmino.
 • Model caselles lletra de pal.
 • Model caselles lletra lligada.

Jocs

 • Dòmino
  • Vertical
  • Horitzontal

  Dau

  • Dibuix
  • Dibuix-paraula
 • Memori
 • Cartes

Possibilitats del dòmino de paraules.

 • Construir un dòmino clàssic.
  • Paraula - paraula
  • Dibuix - dibuix.

 • Associació de parelles: paraules i dibuixos.
  • Model plastificat.
  • Fitxa retallable per l'alumne.
 • Escriure el que falta.
  • Lletra.
  • Síl·laba.

Cartronets

 • Cartronets petits de lectura.
 • Cartronets de sobretaula.

   

XTEC