XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


CREDA MIL

El CD-ROM CREDA MIL Materials d’informàtica i llengua conté recursos ja publicats pel Departament d'Ensenyament organitzats en funció del seu interès per treballar el llenguatge i la comunicació.

Un grup de treball de logopedes dels CREDA de Catalunya s’ha responsabilitzat de la tasca de seleccionar i avaluar els materials preocupats no tant pel rigor metodològic del projecte com d’aconseguir un eina útil per a la resta dels logopedes en la difícil tasca de seleccionar materials informàtics adequats a l’alumnat.

El CD-ROM té un segon apartat anomenat Altres Materials on es publiquen recursos inèdits fins ara, acompanyats amb una petita descripció de cada material i que no s’ha inclòs a les fitxes.

Instal·lació

El CD-ROM CREDA MIL s'inicia automàticament en introduir-lo a l'ordinador. La primera vegada s'engega automàticament l'instal·lador. Les següents vegades s’engega directament el programa.

La instal·lació també es pot fer manual engegant el programa INSTAL, localitzat en el directori principal del CD-ROM.

El programa també es pot engegar manualment mitjançant les icones que s'instal·len a la carpeta CREDA MIL.

Està previst dues modalitats de treball:

 • des del CD-ROM, és la instal·lació mínima i per defecte, que sols permet utilitzar els materials inclosos en el CREDA MIL
 • des del disc dur, que permet treballar amb els materials del GALI, demanant el canvi de CD-ROM quan és el cas  i es podrà actualitzar des de la web a l’adreça www.xtec.es/dnee/cdrom/credamil

L’entorn de treball és semblant al SINERA i altres CD-ROM de la SGTI, amb opcions per navegar, cercar i imprimir els materials.

Les fitxes del CREDA- MIL

CREDA MIL conté una col·lecció de fitxes que avaluen els materials dels que se n'ha fet una selecció i es poden engegar directament des del CD-ROM.

Hi ha diferents maneres per accedir-hi:

 • per ordre alfabètic on els materials estan ordenats pel seu nom
 • per àmbits d' intervenció a partir d'un quadre d'aspectes a treballar s'accedeix a la llista de materials seleccionats pel seu interès i un enllaç a la relació d'altres materials que d'alguna manera treballen aquest aspecte.
 • pel cercador, que a partir de qualsevol paraula, nom del material, autor, àmbit d'intervenció... localitza la fitxa del material

La icona  executa el programa directament des del CD-ROM en tots el llocs on apareix.

El CD-ROM classifica els materials en funció de la seva utilitat per a treballar

 • les prèvies al llenguatge
 • el llenguatge oral i escrit
 • la llengua de signes i la bimodal
 • els sistemes de comunicació alternativa i augmentativa

Dins l’apartat de llenguatge oral i escrit

 1. Fonètica i fonologia amb materials per a l’audició i la parla
 2. La morfosintaxi,  nivell de paraula i frase
 3. La semàntica comprensiva i expressiva
 4. Estratègies d’ús i comunicació
 5. Llengua escrita tant en la lectura com l’escriptura

Seguint aquest esquema s’han analitzat més de 250 recursos i el resultat final és una llista de materials, fonamentalment activitats Clic, agrupades per criteris lingüístics i ponderades d’una a tres estrelles.

Aquesta tasca d’avaluació continua a través de la web en el seminari virtual Valoracions de materials informàtics de llengua” a l’adreça http://www.xtec.net/dnee/sativir/valora/index.htm

Allà es pot trobra un quadre que ajuda a visualitzar la tasca realitzada i en quins àmbits es disposen de recursos o és urgent desenvolupar-ne de nous.Altres materials

L’apartat Altres materials conté recursos encara no publicats i que no han estat classificats.  Alguns d’ells funcionen directament i d'altres requereixen una instal·lació.

Per la seva utilitat a l’escola destacaríem:

Prova morfològica

Prova per valorar el nivell assolit pels alumnes de l'àmbit morfològic en l'àrea de llengua.  És útil per a l’alumnat del qual no en coneixem la trajectòria i especialment  en el pas de l'Ensenyament Primari a l'Ensenyament Secundari Obligatori (requereix Microsoft Word 97).

Pautes per a la detecció de pèrdues auditives

Dossier adreçat a professionals no especialitzats en audició i/o llenguatge que conté eines i elements fàcils i senzills d'aplicar per a confirmar una sospita de pèrdua auditiva abans de fer derivacions a proves audiològiques (requereix Microsoft Word 97).

Materials de treball en llengua de signes catalana

Signe v 5

Editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge gràfic o de signes amb dibuixos i vídeos.

Mira què dic

Paquet d'activitats Clic que treballa els signes dels materials de classe amb suport de vídeo

.