XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


Els treballs de les IV Jornades de creació de materials

Com ja és una tradició dels darrers cursos, el passat 27 de juny vàrem celebrar les IV Jornades de construcció de materials per a NEE. Van participar-hi més de 100 persones repartides, en 7 tallers, per diferents escoles que ens van acollir.

Els materials acabats els podeu trobar al cd-rom Materials de Formació 2002 en l’apartat Seminaris | Educació especial | Jornada de creació de materials  y a la web a l’adreça http://www.xtec.net/dnee/jornada/

A continuació trobareu una breu descripció dels materials construïts

Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua catalana i castellana.

En aquest taller, a partir d’una iniciativa de l’Elena Ayuda i altres professionals del Programa d’Educació Compensatòria, es van crear diferents ajudes per facilitar la comunicació amb els alumnes i les famílies que no comprenen suficientment el català.

Es tracta de fitxers Word on s’utilitza la fotografia com a suport de la comunicació escrita. Aquests documents es poden obrir des del processador de textos i modificar segons la informació que calgui comunicar. El resultat final serà un document imprès per donar als alumnes o a les famílies.

Aquests materials també es poden utilitzar com a recurs per a l’aprenentatge del lèxic i treballar l’expressió oral.

Els materials s’ocupen de dos àmbits.

Les sortides i colònies

S’han elaborat un model de circular per notificar les dades de la sortida, i diferents vocabularis temàtics que ajuden a comunicar  diferents aspectes relacionats  amb una sortida escolar: on anem, com hi anem, quan costa i quin dia, què mengem, què portem i on dormim

Vida diària de classe

S’han preparat dos llistats per als pares, amb informacions sobre els documents de matrícula i  les vacunacions.

També s’ha preparat:

 • un horari d'escola amb rellotges que indiquen les hores d’entrada i sortida
 • un horari de classes amb fotos del llibres com a símbols de l’assignatura
 • vocabularis amb imatges sobre els següents temes: material de parvulari, menjador, neteja, esmorzars, festes i oficis diversos.

El cirerer - Pàgina web amb continguts per a l'alumnat amb NEE

Es tracta d’una web, de navegació senzilla, que tracta del pas del temps visualitzant fotos d’un cirerer en les diferents estacions de l’any.

Els components d’aquest taller, coordinats per en Francesc Salvadó, han fet un esforç per crear una web adequada als alumnes que no saben llegir però plena de continguts d’interès per a ells i una plàstica acurada.

Funciona com una projecció de fotografies, sense música ni text que podeu comentar vosaltres o fer que ho comentin els nois i noies de la classe.

Tamble la podeu trobra al CD-ROM de Materials de formació a seminaris\jornada_nee\cirerer\

Protocol informatitzat d'exploració de llenguatge basat en imatges, per alumnat amb NEE

És molt difícil avaluar les competències lingüístiques en persones amb discapacitat  i encara més si es tracta de nens o nenes en etapa escolar. Els materials disponibles no preveuen aquest tipus d’usuari i no se sap si els resultats aconseguits reflecteixen els coneixements, les limitacions en la motricitat o les dificultats en la comunicació d’aquestes persones.

En aquest taller s’ha començat a construir un instrument que pot  fer aquest servei treballant a partir de dues aportacions:

 • Una prova de llenguatge elaborada i sistematitzada per l’equip de logopedes dels centres d’educació especial Sants Innocents i La Gavina de Barcelona
 • El programa SEA Sistema de Evaluación Asistida desenvolupat pel grup Acceso de la Universitat de València en el marc dels projecte Horizont

La prova en qüestió utilitza sons, músiques en casset, imatges en paper sense suport de text i recull  les dades personals, els aspectes anatòmics – funcionals,  valora els diferents aspectes de la comprensió, expressió i producció del llenguatge oral.  És una prova llarga que es realitza en diverses sessions i proporciona un perfil exhaustiu de les capacitats de  la persona.

SEA és un sistema d’autor, semblant al Clic, especialitzat en preparar proves d’avaluació accessibles a alumnes amb discapacitat motora però que es poden passar a qualsevol tipus de persona.

Les proves s’estructuren en ítems o pantalles amb informacions gràfiques de so o de text. L’usuari respon per escrit o per selecció entre diverses respostes utilitzant diferents perifèrics d’entrada: el teclat, el ratolí o un simple commutador. Les respostes s’emmagatzemen per ser  analitzades posteriorment.

El programa SEA es pot descarregar de la web a l’adreça http://acceso3.uv.es/sea/

L’adaptació de la prova de llenguatge de Sants Innocents - La Gavina , a més de l’esforç per aprendre el funcionament del programa  i de trobar les imatges i sons necessaris, va requerir una anàlisi per informatitzar els processos d’avaluació de respostes i de registre dels resultats.

El resultat final han estat els fitxers:

sons_ambient.sea

Test que treballa amb imatges i sons de l’entorn sense utilitzar paraules. Els ítems proposen un so i quatre imatges i l’usuari ha de respondre fent clic en una de les imatges.  Naturalment, en tractar-se d’una prova no hi ha cap resposta que indiqui si s’ha respost bé o malament.

Aquest test cobreix  una doble finalitat. Serveix de prova prèvia per analitzar si l’usuari comprèn el funcionament del programa. També avalua el reconeixement dels sons de l’ambient recollint els resultats en tres variables: encerts d’aguts, encerts de greus i errors.

opos_sonor.sea

En aquesta prova cada ítem mostra parelles de paraules oposades per una característica fonològica presentant dos dibuixos i un mot que l’usuari ha d’identificar fent clic a una de les dues imatges.

Els ítems estan seleccionats de tal manera que en finalitzar la prova s’obté el nombre d’encerts i errors en les dimensions de sonoritat, punt i mode d’articulació.

La finalitat de la prova és identificar el tipus de dificultats que té l’alumnat i serà necessari una prova més detallada per identificar quines són aquestes dificultats.

Observacions

Per passar la prova  cal

 • Engegar el programa SEA
 • Carregar la prova
 • Carregar un entorn d’usuari
 • Determinar les opcions d’accessibilitat des del menú Opciones | Configuración del Entorno.
 • Engegar la prova amb menú Archivo | Ejecutar

La prova finalitza en acabar o bé prement la tecla ESC.

Els tests publicats al CD-ROM Materials de formació contenen alguns errors i és millor baixar-se els materials de la web www.xtec.es/dnee/jornada/materials/

Materials informàtics per treballar les oposicions fonològiques L/R/D

Per a molts alumnes les oposicions fonològiques representen una dificultat concreta que cal treballar. Resulta una feina feixuga i es disposen de pocs recursos  per fer-ho amb l’ordinador.

Durant el curs, un grup de treball de logopedes del CREDA ha analitzat aquest tema preparant els recursos per elaborar materials amb aquesta finalitat.

A partir de la feina feta en el taller s’ha elaborat una col·lecció de fitxers Word que un cop impresos es converteixen en jocs de taula, com poden ser daus, dominós, memoris i lotos.

En total són prop de 40 materials per treballar el fonema r en les diferents posicions: inicial, intermèdia i final, així com altres fonemes.

En tractar-se de documents Word, és un material obert que es pot personalitzar afegint o modificant algun dels elements del joc.

A la web podreu trobar versions actualitzades dels materials.

Activitats i materials per treballar el concepte de l'aigua, la seva bona utilització i estalvi

El medi ambient és un eix transversal del currículum  en totes les àrees i etapes educatives. Tot i que existeix una gran oferta de recursos sobre aquest tema, en manquen que s’adaptin a les necessitats de l'educació especial.

És per això que en aquest taller es van elaborar diferents materials multi-nivell per a estudiar el concepte de l'aigua dins un marc que potencií les actituds de l’estalvi i el bon ús en una filosofia  de respecte i cura del medi ambient

El resultat són quatre presentacions Power Point amb abundants fotografies, animacions i so.  Tot i visualitzar-se amb l’Office 97, és amb l’Office 2000 quan es mostra tot el que les autores han creat.

 • El cicle de l'aigua  Explica amb imatges i animacions d’on ve l’aigua, per on passa, per a què la fem servir i què són les depuradores.
 • L'aigua i jo Treballa el vocabulari relacionat amb els llocs per on passa una gota d’aigua: el cel, el llac i el mar
 • Estalviem l'aigua Muntatge de diapositives per sensibilitzar de la necessitat d’estalviar l’aigua, així com consells concrets de com fer-ho
 • La Xip i el Xap Conte de dues gotes d’aigua que viatgen fins al mar pel camí dels peixos i el de les papallones.
 • Problemes d'anar a la font La història d’en Joan i la Maria i els problemes que tenen amb els càntirs.

Activitats clic per treballar oposicions fonològiques /s/ - /z/ i les consonants final de síl·laba /l/ i /n/

Es tracta de dos paquets d’activitats Clic creats per treballar dos aspectes concrets de les oposicions fonològiques. S’acompanya d’una documentació àmplia que explica el que i el perquè de les activitats.

Inverses n

Activitats  dirigides a alumnes que  comencen a articular el so N però encara no l’han generalitzat en la parla espontània, especialment en les posicions inversa o mixta: ometen el so o el canvien al parlar i/o a l’ escriure.

 

Oposició fonològica  /s/  sorda- /s/ sonora

En aquestes activitats es treballa la discriminació de paraules segons tingui el so  s sorda  o  s sonora, localitzant en quina posició de la paraula se sent.

L’objectiu és afavorir la producció correcta de paraules semblants fonològicament creant la necessitat d’escoltar amb atenció per diferenciar-les.

Els paquets es troben en

 • a la web, a l’adreça www.xtec.es/dnee/jornada/materials/
 • el CD-ROM Materials de formació, a  la carpeta seminaris\jornada_nee\lleida\

Comprensió lectora amb problemes de matemàtiques

L'objectiu d'aquest taller era crear materials per a practicar la comprensió lectora en els enunciats dels problemes de raonament lògic - matemàtic.

A partir d'un treball realitzat al Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel amb la col·laboració del SEDEC es va utilitzar el programa Power Point per crear presentació dels problemes, combinant text i imatges fotogràfiques que proporcionen ajudes fins a la seva resolució.

El resultat final han estat set problemes matemàtics que permeten la solució directa o tutoritzada

.Les autores del material, que per un error no s’inclouen en el CD-ROM són:

Mercedes Alarte Gil, Manuel Catà Mitjans, M. Immaculada Compte Palau, M. Luz Gazquez Pérez,  M. Carmen Gimeno Velasco,  Laura Martínez Ruda, Camila Massanes Vilaplana,  Rosa M. Recasens Casanovas,  Francisco Redondo Pala, Aurora Vicente Pérez,  Montserrat Vila Vila,  Rosa M. Vilardell Moya