XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos
El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 


Entrena't per llegir

Entrena't per llegir" és un material educatiu d'entrenament lector que es troba a Internet, al portal educatiu www.edu365.com, dins l’apartat: Alumnes / Primària o ESO / Llengua catalana, a l’adreça http://www.edu365.com/entrena/index.html

Consta d’un seguit d’exercicis relatius al procés de descodificació i de comprensió lectora que permet atendre als diferents ritmes d'aprenentatge de la lectura dels nens i nenes, des dels seus primers passos fins arribar a un bon domini d’aquest procés Es pretén:

 • Aportar una sèrie d’activitats sistematitzades i seqüenciades que complementin el treball de lectura que es realitza a l’escola.
 • Potenciar en els alumnes habilitats lectores:
  - Entrenant la conducta ocular dins d'un àmbit significatiu.
  - Activant els coneixements previs del tema escollit.
  - Facilitant l'ampliació de vocabulari.
 • Motivar els nens i les nenes per millorar la seva competència lectora utilitzant un material interactiu atractiu i lúdic, partint del seu nivell de lectura

Característiques del material

El material d'entrenament lector "Entrena't per llegir" està estructurat i seqüenciat en tres blocs, anomenats "comença a córrer", "mig fons" i "marató". Cada bloc està format per sis unitats, cadascuna de les quals tracta una temàtica diferent.  

entrenat per llegir

UNITATS
BLOCS
Comença a córrer
Mig fons
Marató
1
El cos
Bruixes
L'espai
2
Cavallers i castells
Els romans
L'antic Egipte
3
Tots a l'aigua
Esports
Els jocs olímpics
4
El mar
La selva
El desert
5
Pirates
Bandolers
Éssers fantàstics
6
Quina gana té l'erugueta
Un regal inesperat
En Popocatépetl i la princesa

Dins de cada unitat hi ha sis apartats que treballen habilitats lectores diverses: agilitat visual, ampliació del camp visual, memòria i comprensió lectora
Components del procés lector
habilitats per desenvolupar
Activitats
Agilitat visual: Gimnàstica ocular Fes gimnàstica amb els ulls icona gimnàstica amb les ulls Sèries de signes (lletres i números) disposats de forma horitzontal, vertical o diagonal. Es presenta un cartell amb la sèrie, aquest desapareix i s’ha d’identificar entre tres possibles respostes.
Ampliació camp visual: Gimnàstica significativa Lectura de sèries  de paraules, grups de paraules i frases. Es presenta la paraula, grup de paraules o frase, aquesta desapareix i s’ha d’identificar entre tres possibles respostes.
Agilitat visual: Cognició global Troba la paraula icona toba la paraula Completar paraules. Separar paraules/frases enganxades. Formar paraules a partir de lletres desordenades. Trobar una paraula dins d’una altra. Formar paraules a partir de síl·labes. Trobar la paraula sobrera. Trobar la paraula repetida. Substituir dibuixos per paraules. Joc del penjat. Mots encreuats.
Agilitat visual: Atenció visual Fixa la vista icona fixa la vista Comptar paraules o imatges repetides. Identificar imatges idèntiques. Trobar les diferències entre dues imatges. Aparellar paraules. Situar parts en una imatge. Buscar paraules donades dins una sopa de lletres. “Puzzle”
Ampliació camp visual: fixacions Quant trigues a llegir-ho bé? icona Quant trigues a llegir-ho bé Cronòmetre per tal de mesurar el temps que es triga a llegir llistes de paraules o textos disposats de formes diferents: - Triangles: lectura de dalt a baix fent 1 sola fixació i en línia recta vertical. - 2 columnes: lectura fent 1 sola fixació per columna i línia. - Lectura marcant la síl·laba tònica.
Memòria: MCT Retenció i retenció ordenada Fes memòria icona Fes memòria Retenció de detalls d’una imatge: Identificació d’objectes o  fotografies. Reconeixement de canvis respecte la imatge inicial. Identificació de paraules relacionades amb aquesta. Retenció de l’ordre d’aparició de paraules en una llista. Joc d’aparellar dibuixos....
Comprensió literal, interpretativa, síntesi i crítica Llegeix icona Comprensió literal Comprensió lectora utilitzant tipologies i àrees de situació diferents: Seguint unes instruccions. Text amb preguntes de múltiple resposta. Relacionar descripcions amb dibuixos. Identificar el significat d’una paraula a partir del context. Relacionar subtítols amb paràgrafs d’un text.

Al començar cada activitat hi ha un altaveu que dóna les ordes orals del què cal fer.

Avaluació:

 • En acabar algunes activitats, es pot comprovar l’eficàcia en l’entrenament lector si el personatge (llibre animat) puja a un pòdium, obté medalles o copes o bé passa de llarg.
 • Hi ha exercicis autocorrectius (no deixen fer l’acció si no és la correcta...).
 •  Sempre es pot repetir qualsevol activitat per tal de millorar-ne el resultat.

Primers passos

Per a un correcte funcionament del material, cal disposar d’un ordinador amb connexió a Internet., el Plugin de Flash Player 6 instal·lat i el so activat.

El passos a seguir per veure el material són

 • Anar a l’ Edu365 | Primària i  entreu a Llengua Catalana | Entrena’t per llegir o bé directament a l’adreça http://www.edu365.com/entrena/index.html
 • Triar el nivell fent clic a un dels tres blocs, “Comença a córrer”, “Mig fons” o “Marató”. 
 • Escollir una temàtica de les sis unitats que es trobaren dins de cada bloc. Feu les activitats en l’ordre que s’indica en el menú de l’esquerra de la pantalla.
 • Seguir les ordres orals de l’altaveu per tal de fer els exercicis tal com s’indica. Tant si es resol de forma correcta com incorrecta passa al següent exercici. Al final surt l’indicador de si s’ha fet més o menys bé. Sempre hi ha dos tipus d’exercicis: el que treballa l’agilitat visual i  el de l’ampliació del camp visual.

Altres materials

 • L’Eficàcia lectora mitjançant l’ordinador  Petra Cano (pcano@pie.xtec.es) ha desenvolupat amb el el PowerPoint una bateria d’exercicis per treballar  l’eficàcia lectora que te com a principal avantatge la facilitat en modificar i personalitzar els materials a cada cas
 • Lectura eficaç és un  material fet amb el TocaToca que permet la personalització  i guarda un registre de l’activitat de l’alumne . El podeu trobar a

 

       
XTEC