XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


Diccionari de símbols SPC

Els símbols SPC són una col·lecció de dibuixos o pictogrames que formen un sistema de comunicació desenvolupat a partir de la dècada dels 80 per Mayer i Johnson.

Els sistemes de comunicació pictogràfica utilitzen imatges, en lloc de símbols orals, per expressar les necessitats i els estats de les persones que sovint no poden produir llenguatge oral de forma intel·ligible
Les imatges s'acompanyen de la paraula escrita, per facilitar-ne la comprensió dels no usuaris, i de vegades d'un codi de color que indica la seva categoria gramatical.

Els símbols SPC son utilitzats per les persones que tenen una discapacitat motriu greu que els afecte la parla i utilitzen els plafons i comunicadors dinàmics com a un sistema de comunicació alternativa

Però la utilitat d'aquestes icones no acaba en aquest col·lectiu ja que s’han utilitzat com a suport a la comunicació amb d’altres col·lectius, en l’aprenentatge de la lecto-escritura o com suport a la comunicació

Els símbols SPC són d'origen anglosaxó i utilitza vocabulari, categories gramaticals i estructures sintàctiques pròpies de l'idioma anglès. Tot i que incorpora un apartat específic amb "Spanish Symbols", sovint cal complementar-lo amb altres paraules. Aquest es l’obtjectiu de les icones MIC que podeu descarregar-vos de la web on trobareu el vocabulari més proper al nostre entorn cultural

Contingut del CD-ROM

El vocabulari distribuit en aquest CD-ROM consta de més de 3500 paraules en una doble versió en color i blanc i negre. Per facilitar-ne la seva utilització s'han traduït al català els noms dels fitxers que aproximadament expressen el contingut de l’imatges En aquesta tasca hem partit d'un treball previ realitzat pel Sr. Jordi Escoin i el seu equip del Pont del Dragó

Els dibuixos estan en format vectorial WMF, que és acceptat per la majoria dels programes Windows (Word, el Power Point, Paint Shop Pro, Flash,..) i permet redimensionar les imatges sense pèrdua de qualitat

Els dibuixos s'han integrat en paquets de llibreries d'imatges de l'Office i es poden incorporar automàticament com imatges predissenyades del Word i el Power Point

En el CD-ROM trobareu

 • les carpetes COLOR i BN que contenen els fitxers de les imatges el blcna i negre i color
 • el fitxer spc.mdb una base de dades en Access 97 amb tota la informació de les icones, un formulari per visualitzar-les i un formulari per construir plafons
 • unes plantilles de documents Word amb models de plafons spc2cm.dot, spc4cm.dot.
 • el programa GLP Gestor de Llenguatges Pictogràfics una utilitat per visualitzar les imatges, crear icones de comunicació i inserir-les en qualsevol document
 • el programa Plaphoons pensat específicament per treballar com a comunicador i crear plafons de comunicació. Requereix la síntesi de veu UPCTV
 • el programa SPC.EXE que facilita la instal·lació dels diferents materials

Instal·lació

El programa SPC.EXE instal·la els diferents programes del CD-ROM i afegeix els pictogrames dins de l'Office com "imatges predissenyades". te diferents modes de treballar

icones spc

La instal·lació per defecte és la més ràpida i senzilla. L'instal·lador, sense preguntar res, crea dreceres als materials i programes del CD-ROM. D'aquesta manera, l'espai ocupat a l'ordinador és el mínim, però per contra, caldrà tenir el CD-ROM a la unitat lectora per utilitzar les imatges i els programes.

Fent clic a l'opció Instal·lació Personalitzada es podrà triar entre quatre opcions:

 • Instal·lació en local: és la més completa i les imatges, que ocupen 60 Mb, es copiaran al disc dur de l'ordinador i no caldrà utilitzar el CD-ROM
 • al Servidor de xarxa: les imatges es copiaran al Servidor per a després utilitzar-les en la resta de la xarxa.
 • al Client de xarxa: les imatges hauran d'estar en un disc de la xarxa on el Word i el Power Point les buscaran.
 • instal·lació mínima: utilitzant el CD-ROM que funciona com a instal·lació per defecte.

En aquest procés es creen unes dreceres per accedir als programes que si utilitzeu les opcions per defecte trobareu al menú Inici | Programes dins Aplicacions PIE i Fressa2000

Cal tenir pressent que es podrà modificar la informació de la base de dades per corregir errors o afegir significats a les paraules així com actualitzar-la automàticament des d’internet

La base de dades spc.mdb

Es tracta d’una base de dades en Access 97 que conté la informació de les icones i recursos per facilitar-ne la seva utilització. Si obriu aquest fitxer podreu accedir a

 • icones un formulari que mostra les diferents icones i informacions associades nom, sinònims, família, ...
 • plafons 2 i plafons 4 uns formularis per construir plafons de comunicació seleccionant paraules de la llista

El programa GLP

GLP Gestor de Llenguatges Pictogràfics es una utilitat que enllaça amb la base de dades spc.mdb i permet buscar una icona a patir d’una paraula, construir un pictograma de comunicació i enganxar-lo en qualsevol document Windows.

GLP es manté sempre en primer pla per facilitar la feina i es pot minimitzar o situar a qualsevol lloc de la pantalla.

Gestor Llenguatges Pictogràfics

El menú Opcions trobareu

 • Icones per seleccionar entre les diferents col·leccions instal·lades
 • Incloure per afegir el text i el color de fons al pictograma
 • Fomat per seleccionar la font de lletra i el canviar el color de fons

Les caselles superior Text i M permeten modificar el text del pictograma i visualitza-lo en majúscules

La casella Paraula i els botons de cerca faciliten localitzar una imatge concreta. Si no es coneix el nom exacte de la paraula o del fitxer es preferible treballar sobre el camps sinònim acompanyant la paraula d’un asterisc per exemple poma*

Un cop construït el pictograma es pot copiar gent clic al botó Copiar i enganxar en qualsevol document Windows ( Wod, office, programes de dibuix, ...)

El programa Clip Art Galeri de l’Office

Clip Art Galeri és una eina de l’Office que serveix  per a organitzar imatges, sons, clips de vídeo i animacions. Clip Art Galeri  s’engega de del Word  o PowerPoint quan s’insereix una imatge predissenyada menú Insertar |Insertar imagen| Imagen prediseñada.

L’avantatge fonamental del Clip Art Galeri és que mostra  una vista en miniatura de les imatges i fent doble clic s’insereixen automàticament al Word o al PowerPoint.

Les  imatges estan classificades per categories o famílies i paraules clau  que es poden utilitzar per a localitzar-les. Les paraules clau són descriptors que expliquen que es veu a  la imatge. Una imatge pot pertànyer  a vàries famílies i tenir diferents paruales clau.

La fitxa de cada imatge  conté les categories i els descriptors. Fent clic al botó Propiedades s’accedeix a aquesta fitxa  on es pot modificar les categories i els descriptors.

El botó Buscar facilita la cerca de les imatges a partir dels descriptors, el nom o el tipus de fitxer. Cal escriure el criteri de cerca, a la casella adequada fer clic a Buscar AhoraClip Art Galeri mostrarà les imatges  que localitzi

El programa Clip Art Galeri pot incorporar les imatges individualment o, com s’ha fet amb les icones SPC , com una col·lecció

Clip Art Galeri

El botó Importar permet navegar per  localitzar les imatges. En el moment de la importació s’assignen les categories i les paraules clau.

Per importar una col·lecció d’imatges cal seleccionar un fitxer tipus *.CAG   on hi ha els descriptors i les vistes preliminars de les imatges. La importació incorpora aquestes dades al fitxer principal però no es copien les imatges que es seguiran buscant al seu emplaçament original, el cd-rom o carpeta.

 

XTEC